Lichte stijging aantal vacatures

225 duizend vacatures volgens CBS

15 december 2009

Het aantal vacatures is in het tweede kwartaal van 2007 licht gestegen. Eind juni 2007 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 225 duizend vacatures open. Dit zijn er 8 duizend meer dan een kwartaal eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.