Het mkb heeft behoefte aan geschoold personeel

Campagne rond nieuwe kwalificatieplicht gestart

15 december 2009 1 minuten

Het ministerie van Onderwijs is onder het motto “Jij moet verder leren” een campagne gestart om jongeren te stimuleren door te leren. De campagne heeft alles te maken met de nieuwe kwalificatieplicht die vanaf dit schooljaar geldt.

Verlenging van leerplicht

MKB-Nederland is altijd voor het bestrijden van voortijdig schooluitval geweest. De arbeidsmarkt heeft behoefte aan jongeren met een gedegen (beroeps-)opleiding. De verlenging van de leerplicht tot 18 jaar voor jongeren met een opleiding onder het zogenoemde kwalificatieniveau vindt de mkb-koepel dan ook een goede zaak. Het midden- en kleinbedrijf werkt er hard aan – samen met de scholen – om lesprogramma’s en stages met veel uitdaging te ontwikkelen. Maar uiteindelijk zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor het succes van hun carrière. Ze moeten gemotiveerd op de werkplek verschijnen.

Uitval tegengaan

Wie geen diploma heeft op niveau startkwalificatie heet (MBO-2 -basisberoepsopleiding - of havo/vwo), moet verplicht tot zijn achttiende doorleren. De verlengde leerplicht kan bestaan uit een volledige dagopleiding, maar een combinatie van leren en werken is ook toegestaan. Het ministerie wil hiermee bereiken dat jongeren voortijdig afhaken en met te weinig bagage de arbeidsmarkt betreden. De achterstand die ze hebben op leeftijdsgenoten halen ze dan namelijk niet meer in. Vooral vbmo en mbo kennen de grootste uitval. Ook zijn het voornamelijk jongeren van allochtone afkomst die voortijdig stoppen.

Jaarlijks zijn er ruim 56 duizend uitvallers. In 2010 moet dit cijfer zijn teruggelopen tot maximaal 35 duizend. Mogelijk zal het kabinet in een later stadium besluiten om de kwalificatieplicht nog verder op te rekken naar 23 of zelfs 27 jaar.

bron: MKB-Nederland