Kabinet verlaagt lastendruk op arbeid

Sociale premies worden meer kostendekkend

05 januari 2009

Volgens ingewijden maakt het kabinet morgen in de Miljoenennota 2008 bekend dat de lasten op arbeid worden verlaagd. Belasting op consumptief en milieuvervuilend gedrag wordt verhoogd.

Geen overschotten meer

Het kabinet wil de enorme overschotten in de sociale fondsen opheffen. Om die reden zal de WW-premie fors worden verlaagd vanaf 2009, waardoor ruim euro 2 mrd vrij komt.

Het kostendekkender maken van de sociale premies is al lang een wens van werkgeversorganisaties en vakbewegingen, die de politiek verwijten de premies te misbruiken om begrotingsproblemen op te lossen. Om te voorkomen dat de lagere WW-premie een gat in het begrotingssaldo slaat, verhoogt minister Bos van Financiën in 2009 het btw-tarief van 19% naar 20%.

AOW

Er komt een speciale ouderenaftrek in 2009. Er komt dan een extra belastingvoordeel voor ouderen die na hun 63ste doorwerken, ter vervanging van het plan om deze werkbonus pas na het 65ste levensjaar uit te betalen. Wanneer mensen dan wel stoppen met werken en meer dan €18.000,- pensioen ontvangen betalen ze mee aan de AOW.

Arbeidskorting

Er komen ook een aantal belastingvoordelen voor werkenden in 2009. De arbeidskorting en de aanvullende combinatiekorting gaan omhoog. Het belastingtarief voor de eerste schijf gaat een half procentpunt omlaag naar 33,15%. Het tarief in de tweede schijf gaat een omhoog naar 41,45%. Hierdoor houden de lagere inkomensgroepen hun koopkracht constant. Middengroepen gaan er een kwart procentpunt op achteruit.

Bron: Het Financieele Dagblad