Zacht weer drukt consumptiegroei

Wel grote uitgaven aan communicatie

15 december 2009 2 minuten

In de eerste helft van 2007 groeide de consumptie van huishoudens met 1,5 procent. Dat is aanzienlijk minder dan de 2,7 procent in 2006. Grootste oorzaak van deze terugval is het lagere gasverbruik.

Minder gas

Door het zachte weer in de eerste helft van 2007 verbruikten huishoudens veel minder gas dan een jaar eerder. Dit drukte de consumptiegroei met bijna 0,9 procentpunt. Als het gasverbruik buiten beschouwing blijft, was de consumptiegroei van huishoudens maar iets minder dan gemiddeld in 2006.

Het effect van het gasverbruik op de consumptie is het sterkst in de maanden waarin het meest gestookt wordt. Huishoudens zelf zien het mindere gasverbruik echter pas terug in de eindafrekening van het energiebedrijf. Tegenover het mindere verbruik staat een hogere gasprijs. Die was in het eerste halfjaar van 2007 circa 10 procent hoger dan een jaar eerder.

Bestedingen duurzame goederen blijven fors groeien

Huishoudens besteedden in de eerste helft van 2007 ruim 5 procent meer aan duurzame goederen, zoals kleding, meubels, witgoed, televisies, computers en auto’s, dan een jaar eerder. In 2006 was de groei 6 procent. Aan voeding, inclusief dranken en tabak, is 1,7 procent meer besteed dan een jaar eerder. Ook dit is een iets kleinere groei dan in 2006.

Ook de bestedingen aan diensten namen minder toe dan gemiddeld in 2006. De wijziging in de financiering van de kinderopvang per 1 januari 2007 had een neerwaarts effect op de bestedingen van ongeveer 0,5 procentpunt.

Uitgaven aan communicatie vervijfvoudigd

Huishoudens zijn steeds meer gaan uitgeven aan diensten. In 1987 had 43 procent van de uitgaven betrekking op diensten als telefonie, huisvesting, verzekeringen, buitenshuis eten en reizen met bus of trein.

Twintig jaar later is dat opgelopen tot 53 procent. Dit komt onder meer door het toenemend gebruik van nieuwe diensten als mobiele telefonie en internet. Aan communicatie is in 2006 bijna 11 miljard euro uitgegeven, in 1987 was dit nog geen 2 miljard euro.

Bron: zibb.nl/CBS