Microfinanciering levert MKB in Nederland veel nieuwe ondernemers op

Persbericht Ministerie EZ 12-10-2007

15 december 2009 2 minuten

Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) verwacht dat het met microfinanciering voor vele potentiële ondernemers mogelijk wordt een eigen bedrijf te starten. De staatssecretaris ziet microfinanciering als sleutel tot succes bij het stimuleren van ondernemerschap en participatie. Dat zei Heemskerk bij de in ontvangst name van een advies van de Raad voor Microfinanciering.

Microfinanciering maakt leningen aan (startende) ondernemers beschikbaar van minder dan 25.000 euro. Veel startende en kleine ondernemers hebben moeite om financiers te vinden, omdat het om kleine bedragen gaat, ze weinig zekerheden kunnen bieden en banken de risico's moeilijk kunnen beoordelen.

Het advies van de Raad voor Microfinanciering richt zich op zo veel mogelijk kleine ondernemers. De Raad adviseert Heemskerk om een netwerk te ontwikkelen waarbij lokale en regionale initiatieven zich kunnen aansluiten. Volgens de Raad moeten mensen die in aanmerking komen voor microfinanciering via deze formule goede begeleiding krijgen. De overheid moet samen met de banken garant staan voor de risico's die ontstaan bij microkredieten.

Heemskerk kan zich uitstekend vinden in de voorstellen van de Raad. "Het is van groot belang dat we die mensen bereiken die wél een goed idee hebben, maar die nu nog niet altijd via de gewone bankkanalen worden bediend. Lokale initiatieven en particulieren moeten samen met overheid en banken zorgen voor een goede uitwerking van de plannen van de Raad." Heemskerk richt daarvoor een projectgroep op.

Omdat microfinanciering ook van belang is voor starten vanuit een uitkering, bevordering van ondernemerschap in de veertig aandachtswijken en omdat microfinanciering zich op lokaal niveau moet ontwikkelen, zijn naast het ministerie van Economische Zaken ook de ministeries van Wonen, Wijken en Integratie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties betrokken.

Het advies werd overhandigd door de voorzitter van de Raad, de heer Laman Trip. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima was als lid van de Raad en als lid van de VN-adviesgroep microkredieten bij de overhandiging aanwezig. Heemskerk opende aan het eind van de bijeenkomst de website www.microfinanciering.com.

De website www.microfinanciering.com geeft informatie over microfinanciering, inclusief voorbeelden van succesvolle projecten. Bezoekers kunnen er terecht met vragen. Ook zijn er een praktische tips te vinden voor startende ondernemers.

De MKB Servicedesk kan helpen bij het schrijven van een businessplan. Klik hier voor meer informatie.