Kabinet slaat plank mis met stimuleringsbeleid bedrijfsleven

Subsidieregelingen blijken slecht bekend te zijn in ondernemersland.

22 januari 2010 2 minuten

Subsidieregelingen bereiken de ondernemer niet door bureaucratie en gebrek aan consistentie. Kabinetsdoelstellingen worden niet ondersteund door maatregelen, een langetermijnvisie ontbreekt en het beleid is allesbehalve consistent. Dat maakt dat ondernemers soms nauwelijks nog weten waar zij aan toe zijn en dus maar helemaal geen subsidie aanvragen.

Dit heeft voorzitter Loek Hermans van MKB-Nederland betoogd bij de presentatie van het rapport Naar efficiëntere stimuleringsinstrumenten. Minister Van der Hoeven van Economische Zaken nam het eerste exemplaar in ontvangst tijdens de jaarlijkse Najaarsborrel in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Stimuleringsbeleid werkt

Het onderzoek toont onomstotelijk aan dat stimuleringsbeleid op zich werkt. Met een mix van instrumenten – subsidiemaatregelen en fiscale faciliteiten – blijkt het mogelijk ondernemers te sturen en zaken als innovatie en internationale handel te bevorderen. Het is dan ook verwonderlijk dat het kabinet daarmee niet systematisch en doelgericht aan de slag gaat maar zich vaak laat leiden door budgettaire motieven, vindt MKB-Nederland.

Internationaal

Zo wil het kabinet internationale handel bevorderen, maar hakt het fors in het goedlopende en gewaardeerde programma Prepare2start (voorheen PSB). En zo is er ook jaren gesold met de bedragen voor regelingen als de BBMKB (borgstellingskrediet), Tante Agaath en de afdrachtskorting scholing.

Wil het kabinet met stimuleringsmaatregelen maatschappelijk effect sorteren, dan is een lange adem noodzakelijk. Het huidige kabinet gaat vooral pas in de laatste twee jaar van zijn regeerperiode investeren in innovatie en duurzaamheid. Met zo’n late start zal het zijn doelstellingen niet snel halen, aldus Hermans.

Ondernemers

De voor het onderzoek ondervraagde ondernemers oordelen over het algemeen positief over subsidieregelingen en fiscale faciliteiten. Bureaucratie, administratieve lasten en de gebrekkige informatie staan gebruik echter veelal in de weg. Subsidieregelingen blijken slecht bekend te zijn in ondernemersland. Door de gestelde eisen gaat er van veel regelingen bovendien een ontmoedigende werking uit: ondernemers verwachten uiteindelijk toch niet in aanmerking te zullen komen, dus doen niet eens meer een poging.

Aanbevelingen

In het onderzoeksrapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Zo wordt gepleit voor het bevorderen van de bekendheid en het gebruik van de regelingen en moet de overheid de met de aanvraag gepaard gaande kosten minimaliseren en de huidige subsidieregelingen objectiever evalueren.

Bron: MKB-Nederland