Eerste Hulp Bij Aanbesteden

Handleiding aanbesteden voor mkb'er nu beschikbaar

31 mei 2013

Naar aanleiding van de vragen en klachten die zijn binnengekomen bij de Aanbestedingsdesk is er een handleiding voor aanbesteden samengesteld: Eerste Hulp Bij Aanbesteden. De Wet Aanbesteden is per 1 april 2013 ingrijpend veranderd. MKB Servicedesk brengt binnenkort een nieuwe editie uit van Eerste Hulp bij Aanbesteden.

Valkuilen

Stapsgewijs wordt u in de handleiding door de procedure geloodst en wordt u gewaarschuwd voor valkuilen. Uiteraard treft u ook tips aan om veel gemaakte fouten te voorkomen, zodat u uw kansen op het binnenhalen van de opdracht vergroot.

Ondoorzichtig

Hoewel de markt van aanbestedingen tientallen miljarden euro’s per jaar betreft, melden steeds meer ondernemers dat zij niet meer meedingen naar opdrachten van de (semi-)overheid. Een veel gehoorde reden voor het laten lopen van deze grote opdrachten, is dat de procedures die daarbij moeten worden gevolgd ondoorzichtig, omslachtig en tijdrovend zijn. Daar komt nog bij dat de regels voor aanbesteden regelmatig niet of niet goed worden gevolgd, waardoor ondernemers ten onrechte achter het net vissen, zonder dat zij effectief hun recht kunnen halen.

Aanbestedingsdesk

Eerste Hulp Bij Aanbestedingen is een handvat om veelgemaakte en onnodige fouten te voorkomen. Mocht u de opdracht uiteindelijk niet gegund krijgen en bent u van mening dat de aanbestedingsprocedure niet goed is gevolgd, dan kunt u zich altijd melden bij de aanbestedingsdesk. Deskundigen zullen uw zaak dan beoordelen om te bezien of u alsnog uw gelijk kunt halen en u adviseren over de (on)mogelijkheden.