Creëer een exportteam

Hoe en waarom voeg je een exportteam samen?

11 december 2015

Exporteren is een kwestie van een lange adem. Het is daarom raadzaam een exportteam samen te stellen. Het hoeft fysiek geen aparte afdeling te worden, maar het team moet wel heldere taken en functies krijgen en regelmatig bijeen komen om plannen te maken en de voortgang te bespreken.

Export is een strategische keuze en dus verdient het je volle aandacht. Bovendien is exporteren een redelijk ingewikkeld traject, dat met vallen en opstaan moet worden volbracht. Dan is het wel zo prettig als je aanwezig bent om het exportteam bij te staan. Er is nog een reden om er zelf nauw bij betrokken te zijn: exporteren kan namelijk op intern verzet stuiten. Succes roept nu eenmaal jaloezie op. Op die momenten is het goed als je zelf de mensen tot medewerking aanzet.  

Medewerkers in het exportteam

 Het is raadzaam de volgende medewerkers deel te laten uitmaken van het exportteam:

 • Iemand van de administratie. Met exporteren is veel papierwerk en betalingsverkeer gemoeid. Administrateurs enof financiële adviseurs kunnen veel bureaucratische rompslomp voorkomen.

 • Een commerciële man of vrouw. Exporteren heeft alles met verkoop te maken en dus moet iemand van deze afdeling in het team zitten. Deze werknemer moet natuurlijk een woordje over de grens kunnen spreken.

 • Iemand van de inkoop/logistiek/productie. Kortom, een werknemer die kan zeggen of de spullen die je wilt verschepen ook ingekocht, gemaakt, aangepast én op tijd geleverd kunnen worden.

 • Een extern adviseur. Als je hoge verwachtingen hebt van het exportplan, dan is het zeker geen slecht idee om te investeren in een goede adviseur. Er zijn veel zelfstandige deskundigen die je veel kunnen vertellen over markten, benaderingswijze, producten, gewoonten en culturen. En vergeet je branchevereniging niet. Maak eerst goede afspraken over de prijs en de duur van het advies en benadruk geheimhouding.  

Exportopleidingen

Gebrek aan kennis over exporteren is een belangrijke valkuil. Een absolute aanrader is daarom het volgen van een exportcursus. Er bestaan in Nederland voldoende instituten, waar dit mogelijk is. De meeste cursussen zijn opgebouwd in modules. Met de basismodule heb je voldoende kennis in huis om een voorbereidend marktonderzoek te doen, een exportplan op te zetten, de interne organisatie aan te passen en productie en vervoer te organiseren.  

De basiscursus exporteren geeft uitleg over:

 • Offertes

 • Onderhandelingen

 • Het selecteren van een markt

 • Het benaderen van de markt (rechtstreeks, filialen, importeur of agent)

 • Betalingsverkeer: kredieten, verzekering, debiteurenbeheer

 • Vervoer, condities, wijze van transport

 • Nazorg  

Cursusaanbod

De belangrijkste leverancier van exportcursussen is de Fenedex in Den Haag. Zij geven zowel cursussen voor leden als niet-leden. Post-HBO opleidingen op het gebied van export worden op zes hogescholen in ons land gegeven door E&M. Overigens worden dit soort opleidingen via het programma Prepare2start (voorheen PSB) gesubsidieerd.