Uitstel besluit ontslagrecht

Kabinet schuift oplossing voor zich uit

15 december 2009 1 minuten

Het besluit van het kabinet om geen besluit te nemen over het ontslagrecht getuigt niet van daadkracht, zegt MKB-Nederland. Premier Balkenende maakte dinsdagavond bekend dat hij een commissie van wijze deskundigen gaat instellen die zich de komende zes maanden moet buigen over de knelpunten op de arbeidsmarkt.

Problematiek

Volgens de mkb-koepel schuift de regering hiermee een majeur vraagstuk minimaal een half jaar voor zich uit. Hervorming van het ontslagrecht kan niet los worden gezien van de huidige grote problematiek op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben de grootste moeite om aan goed gekwalificeerd personeel te komen.

Potentieel

Anderzijds is er een groot onbenut potentieel van mensen die – vanwege een grote afstand tot de arbeidsmarkt met de nodige begeleiding en scholing – aan de slag kunnen. Werkgevers zullen eerder geneigd zijn deze arbeidskrachten aan te nemen, mits ze zonder dure en tijdrovende procedures ook weer afscheid van hen kunnen nemen indien de omstandigheden dit vragen.

Probleemverschuiving

Door geen knopen door te hakken over een modernisering van het ontslagrecht, lost het kabinet niet alleen nu geen problemen op, maar verschuift ze ook naar de toekomst.

bron: MKB-Nederland