Nederlandse werkvloer vol geweld, gepest en intimidatie.

Werkdruk stijgt, dalende lijn in dodelijke ongevallen en letsel

03 januari 2014 1 minuten

Werknemers in Nederland maken vaker melding van pesten, geweld en intimidatie op hun werk dan gemiddeld in Europa. Twee derde van de Nederlandse artsen en verpleegkundigen heeft daar bijvoorbeeld regelmatig mee te maken.Dat staat in de Arbobalans 2006 die minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gunstige arbeidsomstandigheden

Nederland scoort op het gebied van arbeidsomstandigheden over het algemeen gunstig in vergelijking met andere landen in Europa. Werknemers staan relatief weinig bloot aan lichamelijke risico's op het werk. Maar zij hebben wel vaker last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten en intimidatie.

Zorg, onderwijs en dienstverlening

Dit komt mogelijk doordat in Nederland veel mensen in de dienstverlening werken en direct in aanraking komen met lastige patiënten, klanten of leerlingen. Dit staat in de balans die is opgesteld door TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken. Vooral in de zorg, het onderwijs en de dienstverlening maken werknemers melding van dit ongewenste gedrag.

Het aantal dodelijke ongevallen op het werk neemt sinds 2001 af en bedroeg in 2005 75. Cijfers over 2006 zijn er nog niet. Ook het aantal ongevallen waarbij mensen letsel oplopen vertoont een dalende lijn. Ouderen en jongeren lopen het meeste risico op letsel.

Werkdruk

Het (langdurig) verzuim daalt ook. Wel blijft de groep mensen die met psychische klachten arbeidsongeschikt raken, hoog. Werkdruk is vaak de reden voor verzuim door psychische klachten, maar zorgt ook voor verzuim door klachten aan rug, nek, schouders en polsen.

De werkdruk lijkt na een aantal jaren weer iets te stijgen, concluderen de onderzoekers. Vooral in het onderwijs en de zorg ervaren werknemers een hogere werkdruk.

bron: zibb.nl