MKB-Nederland sleept 18 gemeenten voor de rechter over aanbestedingen

Klachten en meldingen bij Aanbestedingsdesk leiden tot kort geding

15 december 2009

MKB-Nederland daagt dinsdag 4 december achttien gemeenten uit Utrecht en Gelderland in kort geding voor de rechter wegens overtreding van de Aanbestedingswet. Zij hebben een groot aantal kleine opdrachten samengevoegd tot één grote order waardoor mkb-bedrijven buitenspel werden gezet. Dit is in strijd met de wet.