Subsidie bodemsanering: laatste kans

Aanmelden nog mogelijk tot 1 januari

15 december 2009

MKB-Nederland adviseert bedrijven met een historische bodemverontreiniging gebruik te maken van subsidie voor bodemsanering die de overheid biedt. Bedrijven hebben nog tot 1 januari de tijd zich hiervoor aan te melden.

Subsidie

De subsidie varieert van 35 procent tot maximaal 70 procent van de saneringskosten afhankelijk van de omstandigheden. Gemiddeld gaat het om 50.000 euro subsidie en zijn er ongeveer 8.000 bedrijven binnen het mkb die hiervan gebruik kunnen maken. Subsidie is onder meer afhankelijk van het tijdstip dat men eigenaar is geworden van het bedrijfsterrein en de aard en omvang van de verontreiniging.

Hulp

Bedrijven die hulp nodig hebben bij het verkrijgen van de subsidie en het daadwerkelijk uitvoeren van de bodemsanering kunnen terecht bij Stichting Bodemcentrum, mede opgericht door MKB-Nederland. Aanmelden voor de subsidie kan op www.bodemcentrum.nl

bron: MKB-Nederland