Steeds meer files overdag

Ook avondspitsen dit jaar toegenomen

15 december 2009 2 minuten

Automobilisten komen steeds vaker overdag in files vast te staan. Dat blijkt uit het overzicht van verkeersopstoppingen in 2007 van de ANWB.

Stijging Filezwaarte

Tussen 10.00 en 15.30 uur steeg de filezwaarte (filelengte maal de duur) met maar liefst bijna 23 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal nam het aantal verkeersopstoppingen met 8,1 procent toe.

Vooral in de regio Arnhem/Nijmegen en in het zuiden van het land stonden dit jaar veel meer files. In beide regio's nam de filedruk met ongeveer 20 procent toe. Ook in Utrecht stonden verkeersdeelnemers vaker vast. Daar nam de filedruk met ruim 13 procent toe.

De avondspitsen waren in 2007 veel drukker dan vorig jaar. De filezwaarte tussen 15.30 uur en 20.00 uur nam toe met 6,5 procent. De ochtendspitsen waren dit jaar echter iets rustiger. De drukte nam met 1,8 procent af.

Slecht weer

De stijging van het aantal opstoppingen is in de eerste helft van het jaar deels toe te schrijven aan het slechte weer. Zo leidde hevige regenbuien in mei en juni tot een aantal extreem drukke dagen. Op 18 januari zorgde een storm voor een groot verkeersinfarct in de avondspits. Een sneeuwalarm afgegeven voor 8 februari zorgde er voor dat er juist extreem weinig mensen de weg opgingen. Met slechts 12 kilometer file om 17.30 uur zorgde dit voor een laagterecord.

Donderdag drukste dag

Net als in voorgaande jaren blijft de donderdag, zowel wat betreft de ochtend- als avondspits, de drukste dag van de week. Zakelijk en recreatief verkeer zorgt er voor dat het op vrijdagen overdag bijna twee keer zo druk is op de weg als op andere dagen. Dat geldt vooral voor het zuiden van het land en voor de regio Arnhem/Nijmegen. Vooral de A50 tussen Grijsoord en Ewijk en de A2 bij Hedel vormen grote knelpunten.

bron: zibb.nl