Bos hoopt op loonmatiging

Maar vreest niet voor een recessie door problemen in V.S.

15 december 2009 2 minuten

Minister Wouter Bos van Financiën zou er 'zeer voor zijn' als werkgevers en vakbonden een akkoord sluiten over loonmatiging.Hij zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof. Te hoge loonstijgingen noemde hij een risicofactor voor de Nederlandse economie, naast de hoge olieprijzen.

Geen oproep

Bos deed geen rechtstreekse oproep aan de sociale partners om de lonen te matigen. Hij vindt dat hun eigen verantwoordelijkheid. Wel hield hij de werkgevers voor dat de kans op een akkoord groter wordt als ze er in slagen de topinkomens in de bedrijven aan banden te leggen. Ze geven dan 'zelf het goede voorbeeld'.

Looneis politiebonden

De looneisen van een aantal politiebonden noemde Bos 'niet reëel'. Volgens hem heeft minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken een 'heel fors bod' op tafel gelegd en laat ze nog ruimte voor wellicht iets extra's. Bos hoopt dat de bonden de uitgestoken hand grijpen.

Geen recessie

Bos is niet bang dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt door de problemen in de Verenigde Staten. Net als premier Jan Peter Balkenende een dag eerder, wees hij er op dat Nederland er goed voorstaat, beter dan de andere EU-lidstaten.

De financiële crisis in de Verenigde Staten kan wel enige invloed hebben, maar die is 'buitengewoon bescheiden', verwacht Bos.

Groei

Hij wees erop dat de Nederlandse economie dit jaar volgens het Centraal Planbureau met 2,25 procent zal groeien. Van stilstand of krimp is nog lang geen sprake.

Bos gaf wel toe met enige spanning uit te kijken naar de jaarcijfers van de Nederlandse financiële instellingen. 'Dan kunnen we zien of ze een grote klap hebben gehad van wat er in Amerika gebeurt.'

Financieringstekort

Mocht de groei toch tegenvallen, dan kan dat leiden tot een hoger financieringstekort. Bos wees erop dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er pas ingegrepen wordt als het tekort in de buurt van de twee procent dreigt uit te komen. Op dit moment is er nog sprake van een overschot op de overheidsbegroting.

Eiland Noordzee

Bos toonde zich wat gereserveerd over de oproep van Balkenende om de Nederlandse economie een extra impuls te geven door het aanpakken van grote projecten, zoals een eiland voor de Noordzee.

Bos wees erop dat dergelijke plannen ook betaald moeten worden. Hij erkende wel dat psychologische factoren, zoals een ambitieuze houding, meespelen in de economie.

bron: zibb.nl