Stop bouw nieuwe winkels, verbeter bestaande structuren

Oproep Nationale Winkelraad om leegstand en verpaupering tegen te gaan

15 december 2009 2 minuten

Gemeenten en projectontwikkelaars moeten hun focus op de nieuwbouw van winkels verleggen van almaar nieuw toevoegen, naar sanering en vernieuwing van bestaande winkelgebieden. De afgelopen vijftien jaar is het winkelareaal in Nederland verdubbeld, terwijl het inwoneraantal gelijk is gebleven en de koopkracht en de bestedingen slechts bescheiden zijn gegroeid. Daardoor staat de omzet per vierkante meter onder druk en neemt leegstand toe.

Congres Dynamische Winkelplanning

Die boodschap brengt Loek Hermans vanmiddag in Utrecht tijdens het nationale congres Dynamische winkelplanning, dat de Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland organiseert met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Raad voor Winkelcentra.

Leegstand en verpaupering

De Nationale Winkelraad acht het de hoogste tijd om het locatiebeleid en de toekomstige positie van winkelgebieden zorgvuldig te bezien. De afgelopen vijftien jaar is sprake van een enorme toename van het aantal vierkante meters verkoopvloeroppervlak per inwoner: van 16 miljoen m2 in 1995 (1 m² per inwoner) naar circa 30 miljoen m2 (bijna 2 m²) in 2010. De consumentenbestedingen houden echter geen gelijke tred met deze enorme toename, waardoor verzadiging optreedt. Leegstand en verpaupering van andere winkelgebieden zijn vaak het ongewenste gevolg.

Investeren

Gemeenten en projectontwikkelaars moeten zich daarom niet blindstaren op nieuw bijbouwen, maar veel meer investeren in sanering en vernieuwing van bestaande winkels en winkelgebieden en investeren in kwaliteit, aldus de Winkelraad.

Vestigingsbeleid

De rijksoverheid laat het vestigingsbeleid sinds 2005 vrijwel geheel over aan gemeenten, waarbij de provincies een instemmende en toetsende rol hebben. In de praktijk blijkt echter dat provincies gemeenten vergaand tegemoet (willen) komen bij de realisatie van plannen en dat handhaving slechts met beperkte middelen en kennis plaatsvindt. In de planvorming zitten steeds vaker de regionale en lokale overheid (met hun grondbedrijven) om de tafel met grote vastgoedontwikkelaars en niet met de winkeliers zelf. Daarmee gaan zij volledig voorbij aan de kracht van de lokale mkb-ondernemers, die juist zorgen voor de broodnodige variatie in de winkelstraten. De Nationale Winkelraad van MKB-Nederland vraagt overheden en de vastgoedsector daarom met klem om hen in een vroegtijdig stadium bij projecten te betrekken.

bron: MKB-Nederland