MKB-Nederland en VNO-NCW tegen veilen emissierechten

Veilen draagt niet bij aan klimaat en schaadt concurrentiepositie

15 december 2009 2 minuten

MKB-Nederland en VNO-NCW blijven tegen de voorstellen van de Europese Commissie voor het veilen van emissierechten. Slecht voor bedrijven, slecht voor banen. De opening die de commissie biedt om concurrentiegevoelige sectoren uit te sluiten is veel te mager, omdat nog steeds grote delen van de industrie onder het veilen dreigen te vallen.Dat zeggen de ondernemingsorganisaties in een reactie op de vandaag gepresenteerde voorstellen.

Concurrentiepositie

Veilen zet volgens de organisaties de uitvoering van het duurzaamheidsakkoord tussen kabinet en bedrijfsleven zwaar onder druk. Het kabinet garandeert in het akkoord de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen te zullen beschermen. Door het veilen van de emissierechten worden miljarden euro's weggehaald bij het bedrijfsleven, wat hun concurrentiepositie ernstig schaadt.

Veilen onnodig

Het veilen van rechten is niet nodig in een systeem van emissiehandel. Toewijzing van rechten is even effectief. Nu dreigt 5 miljard euro weggehaald te worden bij de Nederlandse industrie (Europa: 200 miljard euro). Deze miljardencarrousel zonder milieudoel ontneemt de bedrijven het geld dat nodig is voor investeren in energiebesparing, en jaagt bedrijven het land uit.

Veilen heeft voor het klimaat namelijk geen enkel nut. Emissiehandel is een prima en effectief instrument om de uitstoot te beperken. Je stelt als overheid immers een plafond vast. De markt regelt hoe bedrijven binnen dat plafond blijven. Bedrijven die tekort komen kunnen kopen van bedrijven die overhouden. Veilen speelt hierbij geen enkele rol.

Duurzaam

Nederland moet van de Europese Commissie 14 procent van zijn energie 'duurzaam' opwekken. In ons land is vergroting van dit aandeel duurder dan in het buitenland, doordat natuurlijke mogelijkheden (waterkracht, zonne-energie, biomassa) geringer zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn dan ook blij met de mogelijkheid om de nationale doelstelling deels met goedkopere opties in het buitenland te kunnen realiseren.

De voorstellen van de Europese Commissie voor regels voor CO2 afvang en opslag zijn een eerste stap in de goede richting en bieden een goede stimulans om in Nederland demonstratieprojecten op te starten.

bron: MKB-Nederland