Nieuwe geschillenregeling voor .nl domeinnamen

Snel en goedkoop alternatief voor gang naar rechter

26 maart 2013 1 minuten

SIDN, de .nl registry, heeft vandaag aangekondigd per 28 februari een geschillenregeling te introduceren voor .nl-domeinnamen.

Snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor rechter

Deze nieuwe geschillenregeling zal de huidige arbitrageprocedure vervangen en zal van toepassing zijn op alle .nl-domeinnamen. Door de introductie van de Geschillenregeling zal ook het Regelement voor registratie van .nl-domeinnamen wijzigen. De geschillenregeling heeft ten doel een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief te bieden voor de gang naar de rechter. De geschillen zullen worden beslecht door erkende, onafhankelijke specialisten op het gebied van domeinnamen en intellectuele eigendomsrechten.  

Hoe werkt het?

SIDN registreert .nl-domeinnamen op geautomatiseerde wijze. Er wordt daarbij niet voorafgaand gecontroleerd of de registrant (domeinnaamhouder) door een domeinnaam te registreren inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. Wordt er toch inbreuk op de rechten van iemand anders gemaakt, dan kan deze persoon, indien de partijen er niet onderling uitkomen, kiezen of hij naar de rechter stapt of via de geschillenregeling de registrant dwingt de domeinnaam op te geven of over te dragen.  

Betere kwaliteit .nl domeinen

Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: “Met de introductie van de nieuwe geschillenregeling volgen we een advies op dat de lokale internetgemeenschap heeft gegeven tijdens het Domeinnaamdebat 2006. Deze regeling heeft een aantal grote voordelen boven de huidige arbitrageregeling. Zo is de geschillenregeling van toepassing op alle .nl-domeinnamen en hun houders en biedt de regeling bredere grondslagen dan alleen intellectuele eigendomsrechten als merken en handelsnamen. Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe geschillenregeling bij zal dragen aan de kwaliteit van het .nl-domein.”  

Bron: persbericht SIDN