MKB Servicedesk succesvol in 2007

Steeds meer ondernemers vinden antwoorden en oplossingen

15 december 2009 2 minuten

De MKB Servicedesk heeft een succesvol jaar achter de rug. Steeds meer ondernemers vonden bij ons het antwoord op hun vraag. Ook klachten van ondernemers resulteerden in concrete acties en oplossingen.

Vragen van ondernemers

Het aantal cases is in 2007 flink toegenomen. In totaal werden er ruim 2400 vragen (2006: 307) van ondernemers behandeld. De vragen die ondernemers stellen, hangen af van de situatie waarin de ondernemer zich bevindt. Toch zijn er een aantal vragen die opvallend vaak voorkomen. Deze vragen hebben vooral te maken met risicobeperking, zoals verzekeringen of het inwinnen van juridisch advies bij overeenkomsten. Ook zijn er veel vragen over de uitbreiding van zakelijke activiteiten, zoals het kopen van een bedrijf of het zoeken van nieuw personeel. De MKB Servicedesk beschikt over gespecialiseerde kennispartners op deze gebieden om ondernemers van dienst te kunnen zijn.

Website

Ook het bezoek op de website van de MKB Servicedesk is gestegen. In totaal waren er ruim 1,3 miljoen pageviews (2006: 203.560). De website heeft het afgelopen jaar een aantal veranderingen ondergaan en is overzichtelijker en toegankelijker geworden. Ook komen onze artikelen steeds beter naar voren in zoekmachines. Zo weten steeds meer ondernemers de MKB Servicedesk te vinden. Het aantal ontvangers van de online nieuwsbrief is het afgelopen jaar opgelopen tot ruim 4500 ontvangers (2006: 1.265).

Signaalfunctie

De positie die de MKB Servicedesk inneemt is uniek. We beantwoorden niet alleen ondernemersvragen, maar weten door de persoonlijke aanpak ook wat er speelt bij de ondernemers en hebben een signaalfunctie. In 2007 is de MKB Servicedesk in samenwerking met MKB Nederland projecten gestart om gehoor te geven aan de klachten van de ondernemers. Goede voorbeelden hiervan zijn:

Een ander project dat naar aanleiding van vragen van ondernemers werd gelanceerd is de MKB Stagebank.

2008

In de eerste twee maanden van dit jaar nam het aantal ontvangers van de online nieuwsbrief toe tot ruim 5.300 ontvangers. Voor 2008 verwacht de MKB Servicedesk ook een sterke groei in het aantal pageviews, ontvangers van de nieuwsbrief en het aantal abonnees. Het aantal voordelen voor abonnees zullen het komende jaar verder toenemen. Daarnaast zitten er een aantal interessante projecten voor MKB-ondernemers in de planning.  Ten slotte zal de MKB Servicedesk in 2008 meer publiekelijk aanwezig zijn op beurzen en congressen.