Kabinet vreest druk van zzp'er op verzorgingsstaat

Onderzoek naar beweegredenen inzetten zzp-ers door bedrijven.

15 december 2009

Het kabinet maakt zich zorgen over de houdbaarheid van de verzorgingsstaat nu steeds meer Nederlanders kiezen voor het ondernemerschap. Dat blijkt uit een brief van de staatssecretarissen Heemskerk (EZ), De Jager (Financiën) en Aboutaleb (SZW) aan de Tweede Kamer.

De bewindslieden wijzen op de forse groei van het aantal zelfstandigen in de afgelopen jaren. 'Dat kan in de toekomst ook gevolgen hebben voor de inrichting van onze verzorgingsstaat. Zo zou het draagvlak voor de verzorgingsstaat kunnen verminderen indien alle goede risico's onder werknemers zich aan de solidariteit onttrekken door de stap naar het ondernemerschap te zetten.'

Met 'goede risico's' worden de groepen bedoeld die geen of weinig gebruik maken van werknemersverzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het kabinet vreest dat deze voorzieningen te duur kunnen worden als gevolg van het snel toenemende aantal zelfstandigen.

'Dat betekent vanzelfsprekend niet dat dit kabinet de stap naar het ondernemerschap moet ontmoedigen,' voegen de staatssecretarissen daaraan toe. Wel vinden zij het nodig te 'bezien of de verzorgingsstaat toekomstbestendig is in het licht van een samenleving die steeds ondernemender wordt'.

Daartoe worden de motieven onderzocht achter de hoge vlucht van het zelfstandig ondernemerschap. 'We willen zicht krijgen op de beweegredenen van bedrijven om zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel, red.) in te schakelen en ook waarom personen kiezen voor zzp-schap.' Het onderzoek moet vóór de zomer klaar zijn.

Ondertussen wordt ook onderzocht hoe het begrip zzp'er kan worden afgebakend. De Kamer had hier in een motie toe opgeroepen. Momenteel komt het begrip nauwelijks voor in de regelgeving, en als het wordt gebruikt, is het niet helder omschreven. Hierdoor stuit de behandeling van zzp'ers voor de inkomstenbelasting en sociale zekerheid op problemen.

Volgens het kabinet lijkt 'de beste manier om helderheid te creëren' de introductie van een nieuw, eenduidig begrip. 'Dat is echter meteen de meest moeilijke oplossingsrichting,' schrijven de bewindslieden. Een andere denkbare oplossing is een 'stroomlijning van de huidige begripsbepalingen waardoor de toepassing van die begrippen op de zzp'er eenduidiger wordt'.