Samenwerking MKB Nederland en VNO-NCW 'Absoluut een winst'

Dit blijkt uit het evaluatierapport van Van Walsem

15 december 2009

Volgens Van Walsem, woordvoerder van MKB-Nederland en het oud-Kamerlid van D66 Jan van Walsem, blijkt uit zijn evaluatierapport dat de samenwerking tussen de twee grootste werkgeverslobby's in Nederland 'absoluut een winst' betekent. De belangenbehartiging voor het bedrijfsleven is erdoor verbeterd, vinden zowel de interne medewerkers en voorzitters en directeuren van brancheorganisaties, als de externe partijen uit de politiek, media en polderoverleg.

Van Walsem heeft zitting in het bestuur van MKB-Nederland en is hoofd van de werkgroep die het nu zo'n twee jaar durende samenwerkingsproces met VNO-NCW evalueert. Hij schreef op basis van gesprekken met interne en externe partijen een nog geheim rapport, dat het bestuur van MKB-Nederland maandag vaststelde.

Opvallend genoeg wezen vooral externe partners in de gesprekken ook op het gevaar van identiteitsverlies van MKB-Nederland, als deze vereniging te veel opgaat in het grotere VNO-NCW, dat de belangen voor het grootbedrijf behartigt. 'Onze partners zeggen dat de sympathie voor mkb-bedrijven bij beslissers uit de politiek vrij groot is', zegt Van Walsem. 'Dat is belangrijk.' De MKB-woordvoerder beaamt dat MKB-Nederland volgens de ondervraagden 'een sterk merk' is.

Vertegenwoordigers uit de politiek, de Sociaal-Economische Raad, de vakbeweging, de media, sponsoren en topambtenaren vrezen dat de identiteit van werkgeversorganisatie MKB-Nederland raakt ondergesneeuwd bij een verregaande vorm van samenwerking met de grote broer VNO-NCW.

Zij zijn banger voor het verlies van de herkenbaarheid van de vereniging voor het midden- en kleinbedrijf dan de eigen medewerkers en branchevoorzitters en -directeuren van MKB-Nederland.

Van toekomstige fusie is geen sprake

Daarnaast is er zorg over de wijze van besluitvorming, als VNO-NCW en MKB-Nederland verder samengaan. Van een toekomstige fusie is overigens geen sprake, zo benadrukt de woordvoerder van MKB-Nederland. 'Daartegen spraken onze leden zich al uit in een ledenvergadering in de zomer van 2007. Ze willen wél blijven samenwerken met VNO.'

De werkgroep-Van Walsem buigt zich nu op verzoek van het MKB-bestuur over hoe die samenwerking er de komende vijf jaar gaat uitziet, hoe MKB-Nederland zich daarbinnen moet manifesteren en waar de werkgeversvereniging na een lustrum staat. Volgens de woordvoerder komt dan ook naar voren of MKB-Nederland in zijn geheel of deels gaat intrekken bij VNO-NCW in de Haagse Malietoren of in het huidige, Delftse hoofdkantoor blijft zetelen. Stoppen met de samenwerking zal in het advies niet aan de orde zijn, zegt hij. 'De visie zal gaan over de vraag of het samenwerken verder moet worden geïntensiveerd, of dat het wat minder kan, of dat deze moet blijven zoals die nu is.'

Het advies wordt verwacht voor 21 april, als het bestuur van MKB-Nederland erover vergadert. Als het bestuur ook dit rapport vaststelt, mogen de MKB-leden erover stemmen in de algemene vergadering van 10 juni.

VNO-NCW is positief

Woensdag is het eerste evaluatierapport al besproken met VNO-NCW. Van Walsem: 'VNO is positief over de afgelopen twee jaar.' Een VNO-woordvoerder bevestigt dit. Volgens Van Walsem wil VNO dan ook graag nog intensiever samenwerken met MKB-Nederland.

Besloten is dat de werkgroep- Van Walsem en VNO-NCW na 21 april bijeenkomen om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor verdere samenwerking. Als dat lukt, wordt dit advies op de ledenvergadering van MKB-Nederland in juni in stemming gebracht.