Vuile handen hoort bij succesvol zakendoen

Dit blijkt uit een onderzoek van Het Financieele Dagblad en Nyenrode.

15 december 2009 2 minuten

Bijna een kwart van de ondernemers meent dat vuile handen maken hoort bij succesvol zakendoen. Jongeren zijn het ergst.

Nog niet de helft van de ondernemers zit keurig in het gelid en vindt dat je altijd moet handelen naar de heersende normen en waarden. Vuile handen hoort nu eenmaal bij succesvol zakendoen, meent een kwart.

Jonge ondernemers nemen het een stuk minder nauw met de regels dan oudere. Ruim een kwart van de ondervraagden (zowel jongere als oudere) ziet zelfs een groot gebrek aan ethisch besef bij jongeren. Slechts 14 procent meent dat ouderen het juist bonter maken dan jongeren.

Informeel overleg

Als ondernemers vinden dat het zo slecht gesteld is met het normen- en waardengevoel van jongeren, doen zij er dan ook iets aan? Iets meer dan de helft zegt te werken aan het ethisch besef. Vaak betekent dat in de praktijk echter niet meer dan informeel overleg tussen collega’s (49%). Eén op de vijf (21 %) rept over een cursus of introductieprogramma.

Iets betere moraal

Werknemers in loondienst lijken er een iets betere moraal op na te houden dan ondernemers. 22 procent vindt dat vuile handen bij succesvol zakendoen hoort. Bijna 25 procent van de Nederlandse werknemers heeft in het afgelopen jaar in hun bedrijf vaak of regelmatig op managementniveau dingen gezien die ingaan tegen de gedragscode van de organisatie.

Als werknemers binnen de eigen organisatie met misstanden worden geconfronteerd en daarvoor intern geen gehoor krijgen, zou iets meer dan de helft anoniem of openlijk aan de bel trekken bij de autoriteiten of de pers. Een groep van 21% zou echter helemaal niets doen. Onder werknemers die jonger dan 35 jaar zijn, is die groep nog groter, bijna 30%.

Werknemers hebben overigens toch behoorlijk vertrouwen in het ethisch handelen van de eigen onderneming, zo blijkt uit het onderzoek.

FD.nl/ondernemen en Nyenrode Universiteit laat onderzoeksbureau MWM2 ieder kwartaal ruim vijfhonderd werknemers en ondernemers ondervragen over het vertrouwen in de economie en ondernemerschap in Nederland. Dit keer liep een serie vragen mee over hun ethisch besef.

Bron: Financieel Dagblad