Eén op vijf starters komt uit buitenland

Recordaantal starters in 2007

16 april 2013 4 minuten

Het aantal startende ondernemers van buitenlandse origine neemt toe. Vorig jaar was bijna een vijfde van de starters geboren buiten Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek Startersprofiel van de Kamer van Koophandel (KvK).

De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat een studie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2006 nog uitwees dat allochtonen minder vaak ondernemer zijn dan autochtonen.

De grootste groep buitenlanders die een zaak beginnen in Nederland is afkomstig uit Turkije, aldus de KvK. In 2007 begonnen 2280 Turken een eigen bedrijf, een stijging van 8% ten opzichte van 2006. Het gaat hierbij om eerstegeneratiemigranten en hun oudere kinderen die ook nog veelal in het land van herkomst geboren zijn, aangezien de KvK het geboorteland registreert. De jongere tweede generatie en de hele derde generatie zijn niet in de meting van het Startersprofiel meegenomen.

Toestroom Bulgarije en Roemenië spectaculair

Spectaculair is de toestroom uit Bulgarije en Roemenië. Vorig jaar schreven 1590 Bulgaren en 530 Roemenen zich in bij het Handelsregister. Dat is respectievelijk acht en vier keer zoveel als in 2006. De forse toename onder die groep houdt verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 tot de Europese Unie.

Een even stevige stijging was te zien bij de Polen toen die toetraden tot de EU, zo laat een woordvoerder van de KvK weten. Het aantal Poolse startende ondernemers steeg drie jaar lang aanzienlijk, maar in 2007 daalde het aantal in Polen geboren starters zelfs met een derde tot 2240. De meesten zitten in de bouw. De woordvoerder van de KvK verwacht dat bij de toestroom van Bulgaren en Roemenen de komende jaren eenzelfde trend zichtbaar wordt als bij de Polen in de afgelopen jaren.

Aantal startende vrouwen opvallend

Opvallend onder de Bulgaarse en Roemeense starters is vooral het aantal vrouwen. Van de starters met een Bulgaarse achtergrond is 45% vrouw. Bij de Roemenen is dat zelfs 63%. Onder Polen is dat slechts 22%. Ook zijn de starters uit de nieuwe EU-landen relatief jong. De Bulgaarse ondernemer is gemiddeld 33,5 jaar, die uit Roemenië 30 jaar. Roemeense en Bulgaarse mannen zochten hun toevlucht vooral in de bouw, de vrouwen zijn vooral schoonheidsspecialist en kapper.

Het totaal aantal starters is met 13% gestegen tot een recordaantal van 102.000. Van alle ondernemers die zich vorig jaar inschreven bij het Handelsregister was de gemiddelde leeftijd 38. Bijna een derde van de starters in 2007 is vrouw.

Dienstensector

Het sterkst gestegen is het aantal beginnende ondernemers in de dienstensector. In 2007 was 54% van de starters actief in deze sector tegen 46% in 2006. Vooral spectaculair was de toename van het aantal psychiaters en psychologen (850 starters, +74%), ondernemers in de alternatieve geneeskunde (590 starters, +103%) en mensen in de thuiszorg die voor zichzelf begonnen (420, +122%). In de kinderopvang startten 850 ondernemers, een toename van 76%.

Een jaar eerder kende de bouw nog de grootste groei (34%), afgelopen jaar daalde het aantal starters in deze sector tot het gemiddelde van alle sectoren (14%).

Verder blijkt uit het onderzoek:

* Meer dan 100.000 startersHet aantal starters blijft sterk groeien. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is een toename van zo´n 10.000

startende ondernemers ten opzichte van het voorgaande jaar bereikt. In 2006 hebben bijna 102.000 personen een bedrijf gestart, goed voor een groei van 13 procent ten opzichte van 2006.

*Oost-Nederland populairBinnen Nederland kennen vooral de regio´s Den Haag en Oost-Nederland een relatief hoge groei in aantal startende ondernemers ten opzichte van 2006. De regio’s Centraal Gelderland, Limburg en Gooi, Eem- en Flevoland blijven achter op het landelijk gemiddelde.

* Aandeel vrouwelijke starters stabiel

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters lijkt zich in 2007 te stabiliseren, na een aantal jaren van flinke groei. Inmiddels is bijna één op de drie van de startende ondernemers vrouw. In absolute aantallen gaat het om bijna 33.000 vrouwen die in 2007 een bedrijf zijn gestart. Het grootste aantal vrouwelijke starters is te vinden in de persoonlijke diensten (8.700) en detailhandel (5.700).

*Aantal oudere starters neemt toe

De grootste groep starters is tussen de 30 en 40 jaar oud. De grootste groei ten opzichte van 2006 heeft zich echter voorgedaan in de leeftijdsklasse 60+ , met bijna 2.800 starters afgelopen jaar tegen 2.200 in 2006 (+27%).

Veel oudere starters beginnen een organisatie- en adviesbureau, zo blijkt uit de top 10 van meest populaire branches onder 50+ starters. Ook in andere branches binnen de zakelijke dienstverlening, zoals opleiding/trainingen en boekhoudbureaus, wordt vaak gestart.

Bij het aandeel van vrouwen onder starters naar leeftijdcategorie valt op dat vrouwen in de groep tussen de 50 en 59 jaar nog goed vertegenwoordigd zijn, maar na de leeftijd van 60 jaar zijn het overwegend mannen die zich inschrijven als startende ondernemer.

Bron: Financieel Dagblad