Een op drie werknemers wil doorwerken tot 65e

Bij alle leeftijdsgroepen bereidheid door te werken

15 december 2009 1 minuten

Meer werknemers willen langer doorwerken. Nu is één op de drie werknemers daartoe bereid, terwijl dat twee jaar geleden nog maar één op de vijf werknemers was. Dit blijkt uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2007.

Bij de jongste werknemers (tot twintig jaar) is de animo het grootst: 44% wil doorwerken tot 65 jaar. Bij werknemers van rond de dertig jaar en bij de jonge vijftigers is de bereidheid het minst. Van deze groepen wil iets meer dan 30% doorgaan tot 65 jaar.

Overigens verschilt de animo om langer door te werken sterk per sector. In een sector als de bouw is die bereidheid het geringst (25%), terwijl de landbouw en de visserij de meeste werknemers heeft die willen doorwerken (40%). Ook in de sectoren cultuur, overige dienstverlening en onderwijs willen verhoudingsgewijs veel werknemers doorwerken tot 65.

Bron: Staatscourant