Oplossing voor knelpunten verpakkingsbelasting

Dit heeft het kabinet onlangs besloten.

15 december 2009

MKB-Nederland heeft intensief gelobbyd om de verpakkingsbelasting meer passend te krijgen voor mkb-bedrijven.

Het kabinet heeft nu besloten om met terugwerkende kracht de volgende aanpassingen door te voeren:

  • de op continuïteit gerichte samenwerkingsvorm (franchises) wordt na herhaaldelijk aandringen van de Nationale Winkelraad geschrapt uit de concerndefinitie.

  • de definitie van importeur wordt aangepast om duidelijker tot uitdrukking te brengen dat degene voor wie de goederen bedoeld zijn de importeur is en niet degene die de goederen de grens over transporteert;

  • er komt een teruggaaf voor indirecte export van verpakkingen, hiervoor geldt net zoals bij de belastingplicht een grens van 15 duizend kilogram;

  • het tarief voor verpakkingen van biokunststof wordt gezet op het tarief van papier.

Bovengenoemde wijzigingen van de verpakkingenbelasting worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 doorgevoerd. De uitzondering geldt voor teruggaaf, deze gaat in vanaf 1 april. Dit om te voorkomen dat er op grote schaal verpakkingenbelasting moet worden teruggegeven op verpakkingen die al in 2007, toen de verpakkingenbelasting nog niet gold, op de Nederlandse markt zijn gekomen.

Verder komt er in mei een duidelijke handreiking naar het bedrijfsleven over hoe het de administratie moet inrichten. Deze wordt in nauw overleg met het bedrijfsleven opgesteld. Door deze wijzigingen zal de verpakkingenbelasting worden vereenvoudigd en aan robuustheid winnen.

Bron: MKB Nederland