Invoering Wet personenvennootschappen uitgesteld

Parlementaire behandeling wetsontwerp niet voor het zomerreces

15 december 2009

De Wet personenvennootschappen (WPV) als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek zal naar verwachting niet op 1 juli 2008 in werking treden. Het ministerie van Justitie heeft laten weten dat de verdere parlementaire behandeling van de WPV niet voor het zomerreces te verwachten is.

De WPV regelt dat de rechtsvormen vennootschap onder firma, openbare maatschap en stille maatschap komen te vervallen en worden vervangen door een openbare vennootschap. Voor meer informatie over de consequenties van deze wijzigingen, klik hier.

Naast de aanpassing van een aanal wetten om de invoering soepel te laten verlopen, wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal onderdelen te wijzigen om de uitvoerbaarheid te vergroten.