Clusteren bij aanbesteden is toegestaan

MKB moet binnen branche afspraken maken over samenwerking

27 september 2013