Wat is de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland?

Laat uw stem horen in het onderzoek van MKB-Nederland.

15 december 2009

Vindt u uw gemeente de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland? Of juist niet? Laat uw stem horen in het onderzoek van MKB-Nederland, die gemeenten moet stimuleren zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf.

Als ondernemer kunt u in de enquête uw gemeente een rapportcijfer geven en een sterk en een zwak punt noemen. Ook velt u een oordeel over imago, communicatie, economisch beleid en (administratieve) lasten.

Vul de enquête in op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl

Prijs voor de best gewaardeerde gemeente

De enquête levert een ranglijst op van alle 443 gemeenten in Nederland. De winnaar ontvangt de prijs op 10 november tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag

Stimulans voor ondernemersklimaat

De verkiezing is een stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. Door een actievere samenwerking tussen ondernemers en gemeenten kan een positief ondernemersklimaat ontstaan. Een gemeente bepaalt immers mede hoe en in welke mate bedrijvigheid tot stand komt.

De enquête met de daarbij horende prijs is een initiatief van MKB-Nederland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Kamer van Koophandel.

Kijk voor meer informatie op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl