MKB ondernemers zetten tarieven van advocaten onder druk

Advocaat moet goedkoper, door meer marktwerking

21 februari 2020

In het Financieel dagblad is te lezen dat de Nederlandse Orde van Advocaten een onafhankelijk onderzoek start naar de advocatentarieven. 'Als de tarieven in de perceptie van burgers, onder wie ondernemers, te hoog zijn, dan moeten we daar wat aan doen.’ Aldus Willem Bekkers van de Orde van Advocaten in het Financieel Dagblad.

Vooral kleinere ondernemers hebben moeite met de tarieven van advocaten. ‘De categorie komt niet in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Het zijn de bedrijven waar een bescheiden inkomen met hard werken wordt verdiend. Iedere euro die men uitgeeft aan juridische hulp vindt men te veel.'aldus Willem Bekkers in het Financieel Dagblad

Waarom zoekt de Orde de media op?

De Orde komt met deze stappen nadat er regelmatig in deze krant kritiek wordt geuit over de hoogte van de tarieven van advocaten. Volgens het instituut SEO Economisch Onderzoek zijn de tarieven van advocaten vier tot zes maal hoger dan die van andere juridische dienstverleners. Eerder bleek uit een enquête van MKB Servicedesk kennispartner XS to Justice, dat bijna 50% van de MKB ondernemers de factuur van een advocaat te hoog of onduidelijk vindt.

Marktwerking in de advocatuur

Helaas is de marktwerking in de advocatuur ondanks de vrijgegeven tarieven nog beperkt. De beroepsvereniging ken een verplichte winkelnering met de advocaat als exclusieve procesvertegenwoordiger bij zaken die voor de rechtbank komen. Slechts in gevallen die tot €10.000,-  gaan kan een (bedrijfs-) jurist de oplossing bieden. Gelukkig blijkt dat in het MKB segment 90% van de zaken door een bedrijfsjurist kan worden opgelost.  Bovendien kan men voor die andere 10% van de zaken (die dus bij de rechtbank horen en waar dus een advocaat nodig is) in onderling overleg besluiten om die bij de kantonrechter voor te leggen. Dan kan de ondernemer dus zelf of met behulp van een bedrijfsjurist procederen. Het moet voor de ondernemer dus heel duidelijk worden gemaakt op welk moment hij een jurist moet inschakelen.

Hoe maken MKB Ondernemer op dit moment gebruik van juristen en advocaten?

Onderzoek van XS to Jusitce heeft uitgewezen dat  MKB ondernemers in meer dan 50% van de gevallen niets investeert in preventief advies, omdat ze niet graag met juristen werken, ze deze te duur vinden of het gratis krijgen via het eigen netwerk (samen goed voor 30%).

Ook blijkt de accountant een bron te zijn die door ondernemers wordt geraadpleegd. Bij meer dan 20% van de juridische vragen stapt een ondernemer naar de boekhouder of accountant, die vervolgens een jurist moet raadplegen om tot een antwoord te komen.

Tenslotte zoekt 16% van de ondernemers advies op internet.

Dit laatste kanaal zal in omvang gaan toenemen denkt Willem Overbosch van de MKB Servicedesk. Veel ondernemers oriënteren zich via de MKB Servicedesk. De conversie naar concrete telefonische vragen en zaken vinden in grote mate online plaats. Het gaat hier met name om de snelheid van handelen en de mate van deskundigheid in de eerste en tweede lijn van het advies. Onze Juridische desk werkt met een heldere vraagarticulatie om te kunnen bepalen of en zo ja wat het probleem is van de ondernemer. Zodra dit duidelijk is zetten wij de vraag door naar de juiste specialist in ons netwerk, waarbij wij o.a. gebruik maken van het netwerk van XS to Justice.

Specialisatie van de jurist en advocaat

Specialisatie lijkt ook van steeds groter belang te zijn. Een advocaat of jurist kan natuurlijk niet alles. Sommige problemen en conflicten vragen om specialisatie. Ondernemers hebben veel te maken met Arbeidsrecht (bij conflicten met personeel), Huurrecht (bij conflicten met verhuurders en of huurders) en bestuurs- of overheidsrecht.  Neem als voorbeeld de aanbestedingswet waar MKB Nederland de aanbestedingsdesk heeft opgezet om specifiek op dit rechtsgebied ondernemers van advies te voorzien. Om te kunnen voorzien in de specialistische vraag is vakkennis vereist. Het vinden van de juiste partner is van groot belang.

Wat wordt er gedaan om tot meer marktwerking te komen?

Om de tarieven van advocaten scherper te krijgen werkt XS to justice met een uniek biedingsysteem, waarbij conflictzaken kunnen worden aanbesteed bij een netwerk van aangesloten advocatenkantoren. Op deze manier krijg je marktwerking in de advocatuur.

Een tweede manier om de tarieven scherper en efficiënter te maken is het werken met een vaste prijs. Uit onderzoek van XS to Justice is gebleken dat tweederde van de MKB bedrijven voor juridisch werk liever een fixed fee dan een open eind. MKB Servicedesk en XS to Justice geven ondernemers daarom altijd eerste een offerte alvorens tot levering van de dienst over te gaan. 

Een derde mogelijkheid is het veel meer openbaar maken van de gehanteerde uurtarieven, zoals bij een aantal advocaten- en juridische advieskantoren al gebeurt op hun website.Ook de Orde van Advocaten werkt aan een webstie die moet bijdragen aan meer transparantie in de advocatuur.

Wij stellen je mening over dit onderwerp op prijs. Druk op het tabblad "reacties" om je mening te geven. Wij publiceren deze direct op het forum.