'Aanbestedingen zorgen niet voor gewenste marktwerking'

Overheid geeft vijftig miljoen euro p/j teveel uit door niet goed samen te werken met het mkb

15 december 2009