Digitaal aanvragen VAR nog niet mogelijk

Vanaf 1 september je VAR 2009 aanvragen bij de belastingdienst

15 december 2009 1 minuten

Ondanks eerdere berichten van de Staatssecretaris van Financiën Dhr. de Jager is het nog niet mogelijk de verlenging van de VAR digitaal bij de Belastingdienst aan te vragen. Je zult het nu dus nog moeten doen met het papieren formulier.

Wat is de VAR

Werk je voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel? Dan kan er onduidelijkheid zijn over de vraag of jouw opdrachtgever loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (samen loonheffingen genoemd) moet inhouden en afdragen over jouw  inkomsten. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) geeft hierover duidelijkheid.Meer weten over het werken met een VAR? Klik hier

Geldigheid van de VAR

Een Verklaring arbeidsrelatie is maximaal 1 kalenderjaar geldig. De geldigheidstermijn gaat in aan het begin van het kalenderjaar.

Direct aanvragen VAR

Ondanks eerdere berichten van de Staatssecretaris van Financiën in april 2008 is het nog niet mogelijk de verlenging van de VAR digitaal aan te vragen. Je zult het nu dus nog moeten doen met het papieren formulier.

Klik hierom direct aan te vragen bij de Belastingdienst.