Aantal werkzoekenden blijft dalen

Voor het eerst sinds 2002 zijn er minder dan 300.000 werklozen.

15 december 2009 2 minuten

In de periode juni-augustus van dit jaar waren gemiddeld 294.000 mensen werkloos. Dat komt overeen met 3,8 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 4,4 procent.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid kwam in de periode juni-augustus uit op 298.000 mensen (3,9 procent tegen 4,5 procent een jaar geleden). Dat zijn er evenveel als in de voorgaande driemaandsperiode.

In het afgelopen halfjaar nam de werkloosheid met gemiddeld drieduizend mensen per maand af. Dit is minder snel dan de afname in 2006 en 2007, toen de werkloosheid nog met gemiddeld zesduizend per maand daalde.

In een jaar tijd zakte het aantal werklozen met 48.000 personen. Meer dan twee derde van de afname kwam voor rekening van vrouwen. In de periode juni-augustus was 4,6 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, tegenover 3,1 procent bij de mannen.

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) meldde donderdag dat het aantal niet-werkende werkzoekenden in augustus is gedaald met 2 procent tot 412.632. Dat is 5,4 procent van de beroepsbevolking.

Dit jaar tot en met augustus werden bij CWI 206.473 vacatures ingediend, bijna 10.0000 ofwel 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de periode januari-augustus verleenden CWI 11.191 ontslagvergunningen, 20 procent minder dan een jaar geleden.

Dat de werkloosheidscijfers van CBS en CWI van elkaar afwijken, heeft onder meer te maken met verschil in definities. Zo telt het CWI iedereen mee die als werkzoekende zonder baan staat ingeschreven, terwijl het bij het CBS mensen betreft die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief zoeken naar een baan.

Bron: FD