MKB Nederland en VNO-NCW gaan juni 2009 samenwonen in Den Haag

Van een fusie is vooralsnog geen sprake

15 december 2009

Vanuit de nieuwe locatie, de Malietoren, richten de werkgeversclubs een gezamenlijk beleidsbureau op voor sterkere lobby's. Ze behouden wel ieder een eigen voorziter en bestuur.

De ondernemerslobby voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, verlaat zijn Delftse hoofdkantoor en trekt in juni 2009 in bij de grotere evenknie VNO-NCW in de Haagse Malietoren. Dat zeggen de directeuren Niek Jan van Kesteren, VNO-NCW en Noud van Rooij, MKB-Nederland in het Financieel Dagblad.

De werkgeversvoormannen benadrukken dat van een fusie tussen de organisaties geen sprake is. De verenigingsstructuur van de twee clubs blijft intact en ze behouden een eigen voorzitter en bestuur. Ook blijven MKB-Nederland en VNO-NCW zich zelfstandig profileren op terreinen als ondernemingsbestuur en de topinkomens (VNO-NCW) en de bereikbaarheid van winkeliers in de binnenstad (MKB NL). Wel werken ze aan de oprichting van een gezamenlijk beleidsbureau op korte termijn. Hier wodt de lobby voorbereid en afgestemd ten behoeve van beide ondernemersverenigingen.

Het besluit om vanuit een locatie te opereren, viel verleden week, aldus Van Rooij. Vorige week maandag ging het bestuur van MKB-NL akkoord, donderdag volgde dat van VNO-NCW. De beslissing vloeit voort uit een in april geopenbaard rapport van de werkgroep -Jan van Walsem-, een bestuurder van MKB-NL.

'Van Walsem' evalueerde in opdracht van MKB-NL de in 2005 begonnen samenwerking met VNO-NCW. De werkgroep concludeerdehet gezamenlijk optrekken van de ondernemersorganisaties hen beide geen windeieren had gelegd. De gemeenschappelijke loppy voor bijvoorbeeld uitstel van de aangekondigde btw verhoging per 2009was krachtiger dan de acties van VNO-NCW en MKB afzonderlijk zouden zijn geweest. "We doen nu geen dubbel werk en lopen elkaar niet voor de voeten,' meent Van Kesteren. 'We worden bovendien niet meer tegen elkaar uitgespeeld door de tegenpartij en kunnen elkaars expertise en netwerk delen.

In de toekomstvisie die volgde op de evaluatie, adviseerde de werkgroep - Van Walsem danook dat de gezamenlijke lobby moest worden versterkt en uitmonden in een gemeenschappelijk beleidsbureau. Wel meende de werkgrope dat de herkenbaarheid van 'het sterke merkMKB-Nederland'  in het geding komt bij een te verregaande samenwerking met VNO-NCW. Van een fusie tussen beide clubs kon volgens Van Walsem dan ook geen sprake zijn.

Van Rooij: 'De vraag rees wel of ons gezamenlijk beleidsbureau bij VNO, bij MKB of in een nieuw pand zijn intrek moest nemen,' In het hoofdkantoor van MKB-NL is in tegenstelling tot in het het VNO-hoofdkwartier geen ruimte. 'En snel een nieuw kantoor vinden dat bereikbaar is en dicht bij de ministeries en instituties van de Haagse overlegeconomie ligt, is heel lastig.'

Met de keuze voor het VNO-pand als vestigingslocatie van het beleidsbureau kwam de beslissing om heel MKB-NL te verplaatsen dichterbij. 'Als onze beleidsadviseurs met hun ondersteuning naar VNO-NCW gaan, is het onwenselijk om andere ondersteunde diensten zoals ICT, reproductie en telefonie op afstand te houden in Delft,' zegt Van Rooij.

In totaal werken er na de verhuizing zo'n 220 werknemers bij VNO-NCW en MKB-NL in de Malietoren, van wie ongeveer 125 van VNO en 75 van MKB-NL. De komende maanden bepalen beide lobby's in overleg met de ondernemingsraden hoe de organisatiestructuur eruit gaat zien. Van Kesteren kan nog niet zeggen hoeveel banen er straks verdwijnen. 'We hebbn nu echt de kans om iets nieuws te beginnen: de lobby van de toekomst. We moeten goed onderzoeken hoe we die vormgeven en dan pas kijjken welke medewerkers we daarbij nodig hebben. Daarna kunnen we ook iets zeggen over de financiële voordelen van de samenwerking en de eventueel daarmee gepaard gaande lagere contributie voor onze leden.'

In navolging van de verhuizing van MKB-NL naar VNO-NCW in Den Haag trekt ook de Brusselse afdeling van MKB naar het kantoor van VNO-NCW in de Belgische hoofdstad. De beide organisaties trekken voortaan ook in hun lobby richting het Europese Parlement en de Commissie samen op. Op termijn moeten dan ook de regionale afdelingen van VNO en MKB intensiever gaan samenwerken. Van Kesteren stelt echter dat het tempo en de maatvoering daarvan aan de regio's zelf wordt overgelaten. 'Dat leggen wij niet van bovenaf op'.

Desgevraagd zegt de VNO-NCW-directeur dat een verhuizing van landbouworganisatie LTO-Nederland naar de Malietoren vooralsnog niet aan de orde is. 'Daarover lopen geen gesprekken'. Vorig jaar trok al wel de werkgeversorganisatie AWVN in bij VNO-NCW.

Bron: Financieel Dagblad