Uitspraak ontslagrecht verankert CWI-procedure

MKB-Nederland vindt uitspraak ontslagrecht bijdragen aan rechtszekerheid

15 december 2009 1 minuten

Het oordeel van het Haagse Gerechtshof om te korten op de kantonrechtersformule is in goede aarde gevallen bij MKB-Nederland. De werkgeversorganisatie meent dat met het in mindering brengen van 30 procent op de toe te kennen ontslagvergoeding – bij kennelijk onredelijk ontslag – bijdraagt aan de rechtszekerheid van ondernemers bij een reorganisatie.

In zeven los van elkaar staande ontslagzaken oordeelde het Haagse Hof dat een dertig procent lagere vergoeding van toepassing was. Alle zeven zaken waren aangespannen door werknemers die meenden dat hun ontslag onredelijk was. In het ongelijk gesteld door het CWI zijn ze vervolgens naar de rechter gestapt voor een schadevergoeding. Ze meenden dat hun persoonlijk belang zwaarder woog dan dat van de onderneming.

MKB-Nederland vindt dat deze uitspraak bijdraagt aan de verankering van de CWI-procedure. Deze is van belang voor met name mkb-bedrijven die vanwege economische redenen personeel moeten ontslaan.

Bron: MKB-NL