Kredietcrisis: De stand van zaken in het MKB

De huidige situatie en nieuwe maatregelen

15 december 2009 2 minuten

Op maandag 20 oktober heeft MKB-Nederland met de bewindslieden van het Ministerie van Economische Zaken gesproken over de gevolgen van de kredietcrisis voor het MKB en welk beleid van de overheid noodzakelijk is.

Hoe is de stemming?

De stemming van de ondernemers over de economische positie in Nederland is volledig omgeslagen. Een half jaar geleden was 74% positief en nu is 66% van de ondernemers negatief over de economie. Dat is veel steviger dan MKB-Nederland heeft verwacht. Ook over de perspectieven in de eigen sector zijn de ondernemers een stuk negatiever. Zij zijn veel positiever over de eigen positie, ook al is deze verslechterd. Over de toekomst van het eigen bedrijf zijn ondernemers nog het meest optimistisch.

Wat heeft 2009 voor ons in petto?

De banengroei in het midden- en kleinbedrijf komt in 2009 volledig tot stilstand. Dit is een trendbreuk bij het MKB. Ondertussen stijgen de loonkosten harder dan de productiviteitsgroei. Personeel is daarbij een groot risico geworden voor ondernemers. Mede daardoor vervangen MKB-ers minder mensen en maken meer gebruik van ZZP-ers.

Investeringen lopen stevig terug door de toegenomen onderzekerheid, met name bij sectoren die te maken hebben met hevige – internationale – concurrentie zoals de industrie en de consumptie-afhankelijke sectoren als detailhandel en vrije tijd.

Lees hier meer over de invloed van de kredietcrisis op jouw bedrijf.

Welke maatregelen zijn genomen?

De overheid heeft al een aantal maatregelen genomen om het MKB te steunen:

Komt er nog meer steun?

MKB Nederland blijft lobbyen bij de overheid om ondernemers te steunen. Momenteel wordt er gekeken naar de volgende maatregelen:

  • Overheidsgarantie voor werkkapitaaltegoeden van het middenbedrijf

  • Regeling Werktijdverkorting toepasbaar maken

  • Verruimen van de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA) met name voor investeringen tot 100.000 euro

  • Ondersteuning voor groei individuele middenbedrijven op internationale markt

  • Financiële steun/garanties voor bouwprojecten in de zorgsector

  • Meer kansen creëren voor ondernemers bij overheidsaanbestedingen

Redactie MKB Servicedesk

Bron: MKB-Nederland