MKB Servicedesk: vraagbaak voor regionaal midden- en kleinbedrijf

Persbericht 23-2-2005

23 juni 2009

Meer dan 13.000 ondernemers in de regio Midden Nederland geholpen door initiatief MKB Servicedesk Midden Nederland. Het initiatief MKB Servicedesk Midden Nederland wordt ondersteund door de Taskforce Innovatie Regio Utrecht waarvan op woensdag 23 februari de kick-off in het bijzijn van Minister President Balkenende heeft plaatsgevonden. Met de MKB Servicedesk Midden Nederland wil MKB Midden Nederland een plek realiseren waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen op het gebied van personeel, financiën, innovatie, in- en externe processen en marketing.

Grote bedrijven hebben vaak eigen stafafdelingen voor allerhande zaken, zoals personeelszaken, juridische zaken, fiscale aangelegenheden, enzovoorts. De MKB-ondernemer heeft dat niet, en staat er alleen voor. Van hem wordt verwacht dat hij als een soort duizendpoot op de hoogte moet zijn van allerlei wetten, regels en procedures. Dat is logischerwijs niet mogelijk, wat tot gevolg heeft dat de ondernemer zelf geregeld zal moeten uitzoeken waar hij de antwoorden op zijn vragen kan krijgen. Het wordt een stuk eenvoudiger als de meest gestelde vragen via één site en één telefoonnummer beantwoord worden en als de ondernemer daarnaast - voor zijn eigen, specifieke vragen - op één adres terecht kan.

MKB Servicedesk Midden Nederland

Om in te spelen op de behoefte van de ondernemer neemt MKB-Midden Nederland het initiatief om de MKB Servicedesk Midden Nederland op te zetten waar ondernemers met al hun vragen  terecht kunnen. Een servicedesk specifiek voor ondernemers in het midden en kleinbedrijf. De MKB Servicedesk Midden Nederland beoogt van dit contactmoment gebruik te maken om ook de strategische, tactische en operationele vragen te kunnen beantwoorden. Hiervoor wordt samengewerkt met zogenaamde kennisproviders, zoals de Universiteit Utrecht, de Hogeschool van Utrecht en commerciële dienstverleners.

De koppeling met de kennisinstellingen zal er vooral toe moeten leiden dat de weg naar de kennisinstellingen op eenvoudige wijze gevonden kan worden. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de regionale doelstelling tot verbetering van de kennisuitwisseling tussen het MKB en de regionale kennisinstellingen. Deze bijdrage bestaat concreet uit professioneel begeleide inzet van studenten voor o.a. werkopdrachten, stages, onderwijs, scripties en praktijkopdrachten. 

MKB Servicedesk Midden Nederland en Innovatie

MKB Servicedesk Midden Nederland kan ook helpen bij innovatievragen. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van product of diensten of processen om tot nieuwe producten en diensten te komen. De Service desk werkt hiervoor nauw samen met Utrecht innovatie Partner, een traject dat innovatieve kansrijke ideeën begeleidt naar operationele ondernemingsplannen en deze direct voorlegt aan financiers / banken.

De servicedesk wordt volledig onafhankelijk opgezet en is toegankelijk voor alle MKB ondernemers in de regio Utrecht, Gooi & Eemland en Flevoland.