The Ten Commandments for Business Failure

BOEKRECENSIE VAN WEEK 45

16 februari 2010 2 minuten

Elke ondernemer wil natuurlijk graag weten wat een andere ondernemer succesvol maakt. Wat is de basis van zijn succes en waarin liggen zijn succesfactoren. Om die reden zijn er over dit onderwerp ook boekenkasten vol geschreven. De "Ten Commandments for Business Failure" gaat juist uit van het tegenovergestelde, namelijk wat je moet doen om er zeker van te zijn dat je met je bedrijf de mist ingaat.

In dit boek voor ondernemers krijg je inzicht in wat goed en slecht is voor je bedrijf. Keough richt zich daarbij met name op de ondernemers die al enig succes hebben gekend.

Keough geeft je daarbij het advies dat je als ondernemer gedoemd bent te mislukkken, als je weigert risico’s te nemen, je inflexibel opstelt, jezelf isoleert, je zelf (als de paus) onfeilbaar acht, je steeds op het randje loopt, geen tijd neemt om na te denken, al je geloof steekt in externe deskundigen, bureaucratie boven alles stelt, gemengde boodschappen uitzendt, en bang bent voor de toekomst.

Bij alle tien geboden put Keough uit zijn eigen ervaring, die hij lardeert met voorbeelden. Schitterend vond ik zijn voorbeeld van IBM, dat ik je niet wil onthouden. Keough houdt op verzoek van IBM een voordracht voor IBM-stafleden. Daarin moet hij de boodschap overbrengen dat de klant centraal moet blijven staan. Om die boodschap wordt een door IBM geproduceerde video gepresenteerd. Daarin zitten IBM-managers om de tafel die praten over klanten en klantenservice. Voor de aanwezigen staan blikjes ….. Pepsi Cola. Hetgeen Keough natuurlijk verleidt tot een paar cynische opmerkingen dat IBM toch wel één van zijn belangrijkste klanten blijkbaar vergeten was….

Zo zijn er meer van dit soort anekdotes. Dat maakt het boek in het algemeen ook zeer leesbaar, behalve dat hij misschien bij sommige geboden iets te ver uitwijdt.

Het boek wordt door sommige recensenten inmiddels al genomineerd voor ‘one of the best business books of 2008’. En dat kan ik alleen maar onderschrijven.