Metaalsector trapt af met werktijdverkorting

Wie arbeidsuren inlevert moet verplicht naar school

08 januari 2010 3 minuten

Werkgevers en werknemers in de metaal-elektrobranche hebben gisteren als eerste overeenstemming bereikt over een nieuwe vorm van werktijdverkorting. Wie arbeidsuren inlevert moet verplicht naar school. Het kabinet heeft nog niet ingestemd met de plannen.

Vooral bij toeleveranciers voor de auto-industrie lopen de orderportefeuilles in rap tempo terug. Zowel vakbonden als werkgevers gaan ervan uit dat de economische dip van korte duur zal zijn en willen koste wat kost gedwongen ontslagen voorkomen. Toch zijn partijen het nog niet volledig eens. Als het kabinet besluit de werkloosheidsuitkering beschikbaar te stellen voor in mindering gebrachte arbeidsuren, rest de vraag wie er opdraait voor de overige 30% van het loon. Volgens FNV Bondgenoten mag geen werknemer er in loon op achteruitgaan. Maar werkgeversorganisatie FME zegt daarover nog in onderhandeling te zijn met de bonden.

Gelijktijdig overleggen sociale partners op hoger niveau met het kabinet over aanpassingen van de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Daarop kan nu slechts een beroep worden gedaan tot een periode van zes weken en alleen in geval van calamiteiten als een natuurramp of epidemie. Over de extra maatregelen neemt het kabinet volgende week een besluit, laat een woordvoerder van Sociale Zaken weten. Inmiddels hebben zich al 15 bedrijven bij het ministerie gemeld voor een vergunningsaanvraag om zo snel mogelijk met werktijdverkorting te beginnen

Plicht om naar school te gaan

Of vakcentrale FNV akkoord gaat met een regeling waarin een scholingsplicht is opgenomen wil vakbondsvrouw Wilna Wind niet zeggen. 'Dat moet je niet zomaar uit zijn verband rukken. Maar het wordt niet zoals we de werktijdverkorting kennen', aldus Wind. Voor de vakbond is scholing een lang gekoesterde wens. 'Dan is dit het moment om van de nood een deugd te maken', aldus een woordvoerder. Voorzitter Jan Kamminga van werkgeversorganisatie FME stuurt werknemers in de metaal-elektrobranche ook het liefst naar school. Daarvoor wil hij zo min mogelijk in de buidel tasten. 'Deels kunnen we het betalen uit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen waarvoor de sector zelf gespaard heeft. Maar ook binnen de WW-fondsen is geld beschikbaar voor scholing', aldus Kamminga. Dat de werknemer ook gaat meebetalen is volgens de voorzitter niet uitgesloten.

Jan Berghuis van FNV Bondgenoten noemt dat echter onbespreekbaar. 'Als werknemers zich laten scholen moeten ze ook volledig worden gecompenseerd', stelt hij. 'Als dat gebeurt hebben werknemers de plicht om naar school te gaan.'

PvdA-Kamerlid Jacques Tichelaar ziet nog veel haken en ogen aan de plannen zoals ze nu op tafel liggen. 'Als er meer aanspraak wordt gedaan op WW-fondsen heeft dat ook gevolgen voor het begrotingssaldo', stelt hij. Nu tellen de spaartegoeden die door werkgevers en werknemers bij elkaar zijn opgebracht mee in de schatkist. Tichelaar hoopt dat de besluitvorming volgende week 'ordentelijk' verloopt. 'Er moeten algemene afspraken komen. Je kunt niet per sector wat roepen want het gaat om nogal wat', aldus de PvdA'er. Hij hoopt op een 'kapstokregeling' waarin ook duidelijk is wat er met werknemers gebeurt. 'Gaan ze naar huis of naar school en wie regelt dat dan?,' vraagt hij zich af.

Tienstappenplan en maatregelen

Begin volgende week komt de FNV met een tienstappenplan over de gevolgen van de kredietcrisis voor werknemers en de daaraan gekoppelde noodzakelijke maatregelen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft al eerder bij het kabinet een wensenlijst ingediend. Daaruit is onder meer de toezegging gerold om geplande investeringen naar voren te halen. Verder hopen werkgevers dat minister Van der Hoeven van Economische Zaken de garantieregeling voor kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf verruimt.

PvdA-Kamerlid Paul Tang vroeg minister Wouter Bos van Financiën gisteren in de Tweede Kamer naar de gevolgen van de financiële crisis op de reële economie. Volgens Bos komt dat pas aan de orde bij de behandeling van de najaarsnota in december. Dan wil hij ingaan op 'specifieke problemen waar we eventueel wat aan doen'. Hij herhaalde nogmaals ondanks dalende belastinginkomsten vast te houden aan zijn begroting en voegde hieraan toe dat het van groot belang is dat de koopkracht op peil blijft.

Bron: Het Financieele Dagblad