'Incasso-kosten rijzen de pan uit'

Organisatie Sociaal Raadslieden pleit voor overheidsingrijpen

15 december 2009

In het Tros-programma Radar werd een rapport gepresenteerd van de Organisatie Sociaal Raadslieden over incasso-kosten. Volgens deze organisatie zouden de incassobureaus te veel kosten in rekening brengen.

In de huidige economische situatie verslechtert het betalingsgedrag van klanten. Hierdoor zullen incassobureaus het drukker krijgen. De Organisatie Sociaal Raadslieden merkt op dat incassobureaus onkosten van de schuldeisers doorberekenen in te innen bedragen en daaroverheen nog een keer incassokosten in rekening brengen. De schuldenaar betaalt dan dus dubbele kosten.

Geen wettelijke regels

Er zijn geen wettelijke regels met betrekking tot de kosten die een incassobureau in rekening mag brengen. Marktwerking in deze sector zorgt volgens de organisatie niet voor lagere tarieven, omdat degene die de kosten moet betalen (de schuldenaar), geen keuze heeft. Dit in tegenstelling tot andere diensten en producten waarbij de betaler verschillende aanbieders kan vergelijken. Verder hebben de opdrachtgevers (de schuldeiser) en de incassobureaus zelf geen baat bij lagere tarieven. De organisatie pleit daarom voor wettelijke regels en toezicht op de rechtsbescherming van mensen die door incassobureaus worden gemaand.

De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) noemt het onderzoeksrapport ‘eenzijdig en kortzichtig’. Volgens NVI-voorzitter Jet Creemers zijn de kosten die de incassobureaus in rekening brengen een stuk lager dan de kosten die een juridische afwikkeling van schulden met zich mee brengt.

Het onderwerp staat inmiddels op de politieke agenda.