Eerste ervaringen met de MKB Servicedesk tastbaar

MKB Servicedesk in RegiOpinie

22 juni 2007

De MKB Servicedesk is nog niet eens vol op stoom, maar ondernemers weten de weg al te vinden. Het initiatief van MKB-Midden-Nederland om een dergelijke breed opgezette hulpbron voor (toekomstige of uitbreidende) ondernemers in het leven te roepen, wordt kennelijk met veel handen aangegrepen.

Het kanaliseren én beantwoorden van de vraaggestuurde behoefte bij ondernemers door middel van de desk slaat aan. Vragen over personeel, juridische en patentzaken, fiscale zaken, maar ook uitbreidingsaangelegenheden, productvernieuwingen en innovatie, businessplannen en doelgroepen of afzetmarkten, kunnen zo worden herleid tot een oplossing!

Hiernaast kun je het volledige artikel downloaden (.pdf).