Liberalisering postmarkt nabij

Ondernemers kunnen binnenkort besparen op kosten

15 december 2009 1 minuten

Het kabinet besluit vrijdag of de postmarkt per 1 januari volgend jaar volledig wordt geliberaliseerd. Indien wordt ingestemd, zullen naast pakketjes volgend jaar ook brieven kunnen worden verzonden met een andere postbezorger dan TNT.

Besparingen verwacht voor ondernemers

Het bestellen van post is dan niet langer het alleenrecht van TNT. Het voorstel tot het opengooien van de postmarkt wordt vrijdag in de ministerraad besproken. Door de volledige liberalisering wordt ook de markt voor brieven tot 50 gram vrij. De verwachting is dat de tarieven daardoor zullen dalen. Dit kan voor de ondernemer een besparing opleveren: facturen en andere brieven kunnen dan namelijk ook door andere (goedkopere) postbedrijven verstuurd worden, zoals Sandd en SelektMail .

Bezwaren TNT

Er wordt al jaren gepraat over de liberalisering van de postmarkt. TNT heeft zich altijd verzet tegen de liberalisering, omdat er sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie. De nieuwe postbedrijven zouden hun werknemers te lage lonen geven, waardoor ze goedkoper zouden kunnen werken. Inmiddels hebben Sandd en Selekt Mail, maar niet TNT, een overeenkomst gesloten met vakbonden. Staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) sprak vorige week al over een "constructieve stap". Het kabinet vindt dat er voldoende uitzicht moet zijn op verbetering van de arbeidsvoorwaarden, voordat de liberalisering wordt doorgezet.

Redactie MKB Servicedesk