Regeling werktijdverkorting nu ook toepasbaar voor alle mkb-bedrijven

MKB-Nederland bemiddelt met succes bij ministerie

15 december 2009

Op aandringen van MKB-Nederland heeft het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid toegezegd dat de regeling voor werktijdverkorting (WTV) ook toegankelijk is voor kleine bedrijven met minder dan € 10 miljoen omzet die door de kredietcrisis in de problemen zijn gekomen.

Formeel is een goedkeurende accountantsverklaring nodig om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen. MKB-Nederland heeft het ministerie erop gewezen dat door deze voorwaarde veel kleinere bedrijven met een omzet onder de € 10 miljoen, die zo’n verklaring normaal niet nodig hebben voor hun jaarrekening, op voorhand buiten de regeling vallen.

De regeling werktijdverkorting maakt het mogelijk dat bedrijven die door de economische crisis in hun omzet worden geraakt, hun werknemers tijdelijk in de WW kunnen laten gaan. Tot dusver hebben veel kleinere bedrijven geen beroep op die regeling gedaan, omdat zij niet aan de eis van een goedkeurende accountantsverklaring konden voldoen. MKB-Nederland is blij dat het ministerie nu heeft toegezegd dat ook bedrijven met een beperktere verklaring van de accountant toegang krijgen tot de WTV, uiteraard mits zij aan de overige voorwaarden voldoen.

Overigens is MKB-Nederland nog wel van mening dat de beperking van de regeling werktijdverkorting in tijd (aanvragen zijn slechts mogelijk tot 1 januari) en in aantal werknemers (de regeling geldt tot het totale aantal van 20.000 is bereikt) mkb-bedrijven kan benadelen. Veel kleine bedrijven zijn toeleveranciers zijn van grote ondernemingen en worden daarom pas later getroffen.

Bron: MKB-Nederland