Bankrekening nep-factuurbedrijf geblokkeerd

Misleidende factuur kan niet meer betaald worden

15 december 2009

Gisteren deden de Kamer van Koophandel en MKB Nederland melding van grootschalige ontvangst van misleidende facturen. De valse facturen wekken ten onrechte de indruk dat het gaat om de jaarlijkse bijdrage die ondernemers aan de Kamer van Koophandel betalen.

Sinds 9 december circa 12.00 uur is de bankrekening van het betreffende bedrijf geblokkeerd en kan er geen geld meer op deze rekening worden gestort. Voor meer informatie over eventueel gedane betaling voor of na blokkering van dit rekeningnummer, kun je contact opnemen met je bank.

Wanneer komt de echte factuur voor de jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel?De facturen voor de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel worden niet eerder dan januari 2009 verzonden. Iedereen die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel krijgt dan een factuur van de KvK voor de jaarlijkse bijdrage. De KvK gebruikt deze wettelijke bijdrage om haar taken uit te voeren: het registreren van bedrijfsgegevens in het handelregister, voorlichting geven aan (startende) bedrijven en het stimuleren van de regionale economie.

Bron: Kamer van Koophandel