Werkgevers juichen extra Europees geld toe

€200 miljard om de economie te stimuleren

15 december 2008 1 minuten

MKB-Nederland is blij dat de Europese regeringsleiders €200 miljard uittrekken - 1,5 procent van het BNP - om de economie te stimuleren.

De werkgeversorganisatie constateert dat er daarmee extra ruimte is voor Nederlandse maatregelen bovenop de maatregelen die al zijn genomen om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis te beperken. Een maatregel die vrijdag 12 december groen licht kreeg van de Europese regeringsleiders is een extra pakket aan leningen door de Europese Investeringsbank van €30 miljard. Dit geld is vooral bestemd voor het midden- en kleinbedrijf.

Kanttekening

MKB-Nederland is hier positief over maar plaatst de kanttekening dat Nederlandse bedrijven wel gebruik moeten kunnen maken van deze gelden. Ondernemers mogen zelf namelijk geen aanvraag indienen maar moeten dit via zogenoemde intermediairs doen, zoals banken. En juist die intermediairs maken hier volgens de werkgeversorganisatie nog te weinig gebruik van. Daar ligt een taak voor het ministerie van economische zaken om dat te regelen.

Erkenning

De Europese leiders omarmden tevens de Small Business Act, een pakket maatregelen die het mkb zowel op Europees als nationaal niveau moet ondersteunen. MKB-Nederland ziet hierin een politiek erkenning voor het mkb als motor van de economie en verwacht dat deze maatregelen met kracht worden opgepakt.

Geen akkoord over laag btw-tarief

Dat de regeringsleiders het niet eens zijn geworden over een laag btw-tarief voor arbeidsintensieve diensten vindt MKB-Nederland een gemiste kans. In Nederland vallen onder meer kappers en schoenmakers tijdelijk onder een laag tarief. De Europese Commissie wil deze diensten permanent onder het lage tarief laten vallen maar Duitsland ligt dwars. In maart 2009 valt hierover een definitief besluit

Bron: MKB-Nederland