VNO-NCW bepleit steun aan bouwers

VNO-NCW start lobby voor behoud en stimulering R&D

05 januari 2009 2 minuten

Onderhoud aan gebouwen moet ofwel fiscaal aftrekbaar worden voor huishoudens, ofwel de btw voor onderhoud aan bestaande bouw moet omlaag. Dat zegt voorzitter Bernard Wientjes in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

VNO-NCW wil vanaf vandaag een lobby beginnen om de bouwsector te ondersteunen, nu de Nederlandse economie in zwaar weer belandt en nieuwbouwprojecten worden uitgesteld. Samen met werkgeversorganisatie Bouwend Nederland zoekt VNO-NCW naar de effectiefste stimuleringsmaatregel om te zorgen dat consumenten nog wel geld blijven uitgeven aan het onderhoud van hun woning of bedrijfsgebouw. Daarnaast wil VNO-NCW per direct bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaan lobbyen voor acties om de research en development van het bedrijfsleven in stand te houden, aldus Wientjes. 'We moeten zo veel mogelijk gebruikmaken van innovatiesubsidies, zodat bedrijven tijdens de recessie niet op onderzoek bezuinigen. Anders hebben we over een paar jaar pas echt een probleem.'

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

Wientjes wijst op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), een fiscale regeling waarmee de overheid de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk deels compenseert. Volgens de werkgeversvoorman zijn er grenzen aan de WBSO vanwege Europese regelgeving, maar moet EZ die grenzen opzoeken. Verder zet VNO-NCW 'met al zijn kracht' in op belangenbehartiging voor het op gang houden van de bancaire kredietverlening aan het bedrijfsleven en voor een verruiming van de regeling voor werktijdverkorting (wtv). Wtv is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met een acute omzetdaling door de kredietcrisis en hun personeel tijdelijk in de Werkloosheidswet willen parkeren.

Verlenging wtv-regeling

Eerder pleitte de uit werkgevers en werknemers bestaande Stichting van de Arbeid voor een verlenging van de wtv-regeling tot 1 april, maar Wientjes wil nu geen datum meer aan de verruiming verbinden. 'Ondernemingen hebben een enorme vraaguitval van 50% tot 70%. Dat is zo uniek dat dit niet maanden kan duren. De vraag naar huizen, auto's en staal gaat weer lopen,' zegt Wientjes, die pleit de wtv te handhaven totdat de situatie zich normaliseert. In zijn nieuwjaarsspeech voor de werknemers van VNO-NCW stelt Wientjes vandaag dat hij zich zorgen maakt over de ratrace in het pessimisme over de economie. 'De ene econoom is nog somberder dan de andere. Ik doe daar niet aan mee', zegt hij.'We moeten alle energie zetten op 2009, zodat we voorkomen in plaats van genezen.'

Verstandige maatregelen in moeilijk jaar

Ook voorzitter Agnes Jongerius van vakcentrale FNV houdt vandaag een optimistische nieuwjaarstoespraak. Ze vindt dat politiek, werkgevers en werknemers samen de schouders eronder moeten blijven zetten om 'in vertrouwen te komen tot verstandige maatregelen in een moeilijk jaar'.

Bron: Het Financieele Dagblad