MKB-Nederland lobbyt bij banken om kredietstop te voorkomen

MKB-bedrijven sceptisch over financiering

13 januari 2009 2 minuten

Ruim een derde van de bedrijven die in 2009 geld nodig hebben voor nieuwe apparatuur of voor verdere groei, verwacht de financiering hiervoor niet rond te krijgen. Bijna één op de vijf bedrijven uit het mkb (tot 250 werknemers) zegt in de eerste zes maanden aanvullend krediet nodig te hebben.

Onderzoek EIM

Dit blijkt uit de eerste financieringsmonitor, een onderzoek door het EIM in opdracht van het ministerie van economische zaken en MKB-Nederland. Onderzocht is de financieringsbehoefte van mkb-bedrijven die minimaal vijf jaar bestaan. Onderzoeksinstituut EIM noemt het opvallend dat vooral grotere mkb-bedrijven (100-250 werknemers) dit jaar extra geld denken nodig te hebben om goed te kunnen blijven draaien. Van deze groep is 25 procent pessimistisch over de slagingskans.

Horeca en detailhandel

Behoefte aan aanvullende financiële middelen leeft vooral bij horecabedrijven, in de transportsector en in de detailhandel. Kleine bedrijven denken voldoende te hebben aan maximaal 50.000 euro, bij de grotere ondernemers gaat het om bedragen tussen 250.000 en 750.000 euro. In 2008 waren het met name transportbedrijven, aannemers en ict-ondernemers die geld nodig hadden.

Van de bedrijven die in 2008 geen financiering rond kregen of een lager bedrag konden lenen dan zij eigenlijk wilden (samen 21 procent), zegt de helft nu al de gevolgen daarvan te voelen: omzetdaling tot dreigend faillissement. Dit betekent dat bij één op de tien mkb-ondernemers het water tot aan de lippen staat. Hier betreft het vooral kleinere bedrijven. Grotere ondernemingen uit het mkb ontvingen in 2008 nog wel krediet, maar in veel gevallen voor een lager bedrag dan waarop werd ingezet.

Binnen de groep ondernemers die recent een bedrijfskrediet in de wacht sleepten, ondervond een kwart dat de voorwaarden zijn aangescherpt. Ruim 90 procent van alle kredieten loopt via banken. Familie of vrienden verschaften in 9 procent van de gevallen het benodigde geld.

Het EIM-onderzoek is gebaseerd op de respons van 733 mkb-bedrijven die tenminste vijf jaar bestaan. Later dit jaar volgt soortgelijk onderzoek onder starters en snelle groeiers.

Kredietstop moet worden voorkomen

MKB-Nederland vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de kredietverlening aan het mkb op peil te houden. De in november door minister Van der Hoeven van EZ verruimde borgstellingsregeling voor kredieten is daartoe een goede aanzet. Tevens zijn recent met banken afspraken gemaakt om de garantieregeling voor interbancaire leningen te gaan toepassen en een nauwere samenwerking te zoeken met branches om deze doelstelling te realiseren. Veel ondernemers in het mkb die ook bij dalende conjunctuur willen investeren, horen volgens MKB-Nederland in de watten te worden gelegd. De organisatie gaat banken houden aan de belofte: iedereen met een goed bedrijf wordt gefinancierd.

Leendert-Jan Visser, Directeur Beleid van MKB-Nederland geeft in een reactie aan dat banken zich in recente gesprekken erg constructief opstelden. "Voor goede plannen is er ook in 200 nog steeds geld. Wij zullen de banken houden aan die houding. Maar natuurlijk moeten we ook de ondernemers koesteren in verschillende sectoren die een financieringsbehoefte hebben, omdat ze de formule willen wijzigen of willen uitbreiden. Het is niet altijd omdat er geen geld meer is."

Voor meer achtergrond zie onze Kredietcrisisdesk

Bron: MKB-Nederland