MKB-Nederland: ‘Stimuleringspakket kabinet schiet tekort’

'Onvoldoende geld beschikbaar gesteld om economie te stimuleren'

19 januari 2009 1 minuten

Het kabinet gaat de economische crisis te lijf met de handrem erop, vinden de ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW.

Dat zeggen ze in een reactie op het vrijdag gepubliceerde stimuleringspakket van het kabinet.

De garantieregelingen in het pakket zijn noodzakelijk, maar onvoldoende. De exportkredietverzekering wordt onvoldoende verruimd. De impuls voor het op gang brengen van de woningmarkt is onvoldoende. Een verdere, noodzakelijke verruiming van de regeling voor vervroegde afschrijving (m. n. de achterwaartse verliescompensatie) ontbreekt.

In tegenstelling tot wat regeringen in ons omringende landen doen, trekt het kabinet nauwelijks geld uit voor het stimuleren van de economie. De ondernemingsorganisaties vinden het nu voorliggende pakket niet meer dan een tussenstand. Ze willen snel verder praten over gerichte maatregelen ter versterking van de economie. Die maatregelen (bouw, infrastructuur, milieu, energiebesparing, innovatie) moeten direct leiden tot investeringen en bestedingen in en versterking van de economie.

Bron: MKB-Nederland