Gemeenten moeten ondernemers 'werktijdverkorting' verlenen

Dat zegde staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) toe aan Tweede Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA.

27 januari 2009 2 minuten

Gemeenten moeten volgens staatssecretaris Klijnsma zelfstandig ondernemers die de dupe zijn van de kredietcrisis, zo snel mogelijk helpen als zij aankloppen voor bijstand.

Ook gaat ze met ondernemers- en brancheorganisaties, zoals MKB-Nederlanden VNO-NCW, bespreken hoe meer bekendheid kan worden gegeven aan het recht van zelfstandigen om via de bijstand een tijdelijke dip in hun onderneming op te vangen.

Dat zegde Klijnsma toe aan Tweede Kamerlid Liesbeth Spies van het CDA. Deze wees er tijdens een debat over de bijstand op dat zelfstandigen recht hebben op hulp via de bijstand, net zoals werkgevers die werktijdverkortingaanvragen, hun personeel tijdelijk met WW minder kunnen laten werken. Maar volgens Spies doen gemeenten er vaak veel te lang over bijstand toe te kennen aan de kleine ondernemers. Hoe kan ik werktijdverkorting aanvragen?

Volgens Spies is de termijn van dertien weken die gemeenten hanteren om te controleren of een zelfstandig ondernemer recht heeft op bijstand, veel te lang. Klijnsma vindt dat ook. Zij zegde toe dat zij gemeenten gaat aansporen om sneller te werken en voorschotten te geven op de bijstand.

Hoe kom ik in aanmerking voor financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers?Oftewel het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), ? 

Erfenis

Verder toonde de staatssecretaris begrip voor kritiek van haar partijgenoot, PvdA-Kamerlid Hans Spekman, op het feit dat een erfenis van een minderjarig kind van invloed is op het recht op bijstand van de ouder. Spekman vindt het niet goed dat bijvoorbeeld bij het overlijden van de kostwinner in een gezin eerst de erfenis van de kinderen “opgegeten moet worden” voordat ze een uitkering krijgen.

Klijnsma is bereid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in dit soort gevallen in de bijstand een ontheffing van de vermogenstoets te verlenen. Maar zij waarschuwde dat er behoorlijk wat haken en ogen aan zitten; het risico op fraude moet worden uitgesloten. In maart hoopt zij de mogelijkheden op een rij te hebben.

Bron: Nu.nl