Ondernemers weer iets positiever

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

27 januari 2009 1 minuten

Na vier maanden op rij waarin het vertrouwen steeds fors afnam steeg het producentenvertrouwen in januari met 1,4 punten. Het vertrouwen kwam uit op -19,7. In december stond het producentenvertrouwen nog op het laagste niveau ooit.

De stemming onder ondernemers in de industrie is dus enigszins verbeterd. Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie punten: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel van de ondernemers over de orderpositie.

De ondernemers in de industrie waren in januari minder pessimistisch over de verwachte productie dan een maand eerder. Toch was het aantal ondernemers dat een toename van de productie verwachtte nog steeds veel kleiner dan het aantal dat een afname voorzag. Over de voorraden gereed product waren de ondernemers somberder dan in december; een groter deel van hen beoordeelde de voorraden als groot. Ook het oordeel over de orderpositie verslechterde enigszins. In de afgelopen twintig jaar zijn de ondernemers niet zo somber geweest over hun orderpositie.

Ook de bezettingsgraad daalde tot het laagste niveau ooit waargenomen. Deze was in januari 76,7 procent, tegen 83,0 procent in oktober. Bijna een derde van de ondernemers beschouwde onvoldoende vraag als een belangrijke productiebelemmering. Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie op de buitenlandse markt verslechterd. Zij verwachten ook een afname van de buitenlandse afzet. De concurrentiepositie op de binnenlandse markt vonden zij nauwelijks veranderd.

De ondernemers gaven aan dat de waarde van de orderontvangsten in de afgelopen drie maanden is afgenomen. De index orderpositie (de orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) daalde van 106,8 in december tot 104,4 in januari.

De cijfers over het producentenvertrouwen in 2008 zijn bijgesteld in verband met de jaarlijkse revisie van de seizoenfactoren.

Bron: CBS