Sterker uit de crisis komen

Volgens Loek Hermans van MKB Nederland

27 januari 2009

Wijze woorden van President Barack Obama, die ook deels terug te vinden zijn in de plannen van MKB-Nederland om de kredietcrisis te lijf te gaan.