Donner waarschuwt voor nog hogere werkloosheid

Werkloosheid zal harder oplopen dan voorspeld

08 januari 2010 1 minuten

Volgende week maakt het Centraal Planbureau (CPB) de ramingen over de economie bekend. Donner zei dinsdag in de Tweede Kamer dat we ons moeten voorbereiden op een voorspelling van grotere aantallen werklozen. Het CPB voorspelde eind vorig jaar nog dat de werkloosheid stijgt naar 6,5 procent in 2010. Volgens de laatste meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in de periode oktober tot en met december vorig jaar gemiddeld 285.000 mensen, oftewel 3,7% van de beroepsbevolking werkloos.

Donner is op dit moment nog in druk overleg met werkgeversorganisaties en vakbonden over nieuwe maatregelen om mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te bemiddelen. Hij hoopt voor 1 maart afspraken te kunnen maken met de sociale partners over een vervolg op de werktijdverkorting.

De minister ziet de werktijdverkorting echter absoluut niet als permanente oplossing. De regeling is alleen bedoeld om de eerste schokgolf van de kredietcrisis op te vangen. Nu wordt bekeken of bijvoorbeeld deeltijd-WW een oplossing voor de langere termijn kan zijn.

De minister wilde nog niet vooruitlopen op de vraag van de PvdA of er niet een nieuw sociaal akkoord gesloten moet worden met sociale partners in strijd tegen de werkloosheid. Volgens de bewindsman zal vanzelf blijken of een akkoord nodig is. Hij wees erop dat afspraken over loonmatiging vooral een zaak van werkgevers en vakbonden zelf is.

Bovendien wil hij ervoor waken dat loonmatiging wordt ingezet bij een akkoord als ruilmiddel om pijnlijke maatregelen door de overheid tegen te houden.

Het kabinet wil nu geen enkele maatregel uitsluiten. Zo kan bijvoorbeeld ook het verhogen van de AOW-leeftijd een mogelijkheid zijn.

Bron: Nu.nl